Presentations

Den snabba tekniska och vetenskapliga utvecklingen, liksom de stora ekonomiska och sociala förändringar som för närvarande sker, de allt mer krävande organisationer i förhållande till deras professionella, ständigt syftar till att öka prestanda effektivitet.

Den Kandidatexamen i miljöteknik den ESTGV ge sina studenter kunskaper för att utveckla miljöteknik yrkesverksamhet i planering, projektering, förvaltning, drift, underhåll, kontroll och övervakningssystem samt att bevara, bevarande och återställande av miljön.

Kandidatexamen i ESTGV miljöteknik, lämplig under och i enlighet med bestämmelserna i lagen till följd av genomförandet av Bolognaprocessen i Portugal, vilket motsvarar en cykel av studier som leder till en kandidatexamen med 180 högskolepoäng och varaktig 6 terminer.

Självständigt kurs i ESTGV av miljöteknik syftar till att framför allt värdesätter den utbildning som syftar till att uppnå en professionell verksamhetens natur, försäkra studenterna en applikationskomponent av kunskap och förståelse för de praktiska verksamhet respektive yrkesprofil.

Professionella utgångar:

Planen för Lägre högskoleexamen studier ESTGV av miljöteknik syftar till att ge sina studenter en profil av tekniska och vetenskapliga färdigheter som är lämpliga för professionella prestanda funktioner och aktiviteter, bland annat följande professionella områden:

 • Akustik och buller;
 • Laboratorietester;
 • Stöd industriell tillståndsprocess;
 • Revisioner och miljödiagnostik;
 • Miljökonsekvensbedömning;
 • Design och marknadsföring av utrustning och tjänster;
 • Naturvård;
 • Miljö kvalitetskontroll - övervaknings- och övervakningssystem;
 • Sanering och rehabilitering anläggningar;
 • Utbildning och miljömedvetenhet;
 • Miljöledning;
 • Förvaltning, distribution och behandling av dricksvatten,
 • Förvaltning, dränering och rening av avloppsvatten;
 • Förvaltning och utvärdering av naturresurser;
 • Energihushållning och användning av förnybar energi;
 • Förvaltning och utvärdering av naturresurser;
 • Hantering och behandling av avfall;
 • Vetenskaplig och teknisk forskning;
 • Miljömodellering;
 • Luftkvalitet;
 • Geografiska informationssystem.
Program undervisas på:
Portuguese (Portugal)

Se 4 fler kurser från Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
Pris
1,500 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum