Kandidatexamen i informatik och teleteknik syftar till att möjliggöra, med lämplig utbildning, tekniker med avancerad utbildning inom området informationsteknologi och telekommunikation men där utbildningen sammanbinder en stark teknisk och praktisk komponent, inklusive utbildning kvalificerade tekniker inom informatik och telekommunikation, för att effektivisera denna sektor som är avgörande när det gäller lokal, regional och nationell modernisering.

Graden i Eng och telekommunikation skall ha följande egenskaper: - Förmåga att kommunicera information, idéer, problem och lösningar till olika målgrupper.

  • Autonomi att lära tillåter följa utvecklingen av teknik med en hög grad av självständighet och utveckling av ny kompetens.

  • Förmåga att diagnostisera problem och föreslå lösningar som stöds av urval och tolkning av relevant information.

  • Förmåga att integrera och arbeta tillsammans, visar ansvar, initiativförmåga och tolerans.

  • Förmåga att agera i enlighet med etiska principer och socialt ansvarstagande.

  • Inför ett problem förnya och pröva nya lösningar mot bakgrund av färdigheter som redan förvärvats, vilket ger en bättre lösning.

  • Design och implementering av datorsystem.

  • Integration av hård- och mjukvarulösningar.

  • Design och implementering av telekommunikationssystem.

  • Telekommunikation installation infrastruktur.

  • Underhåll och Management Information Systems.

De utexaminerade i data- och teleteknik bör vara beredda att utföra arbetsuppgifter inom olika ekonomiska sektorer som använder IT-system, inklusive: - Banker och försäkringsbolag; - Industri- och tjänster; - Utveckling av hårdvara och mjukvara för specifika applikationer; - Nätverksadministration i små och medelstora, stora företag och offentliga institutioner; - Datorutrustning leverantörer; - Multimediatjänster företag; - Utvecklare av programvara och system analytiker; - Databasadministratör; - Dataingenjör; - Telecommunications Engineer.

Program undervisas på:
Portuguese (Portugal)

Se 4 fler kurser från Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
Pris
1,500 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum