Civilingenjör i vattenledning

Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Civilingenjör i vattenledning

Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences

Ett annat syfte är att behärska de varierade kraven i yrkeslivet i tillämpad praxis, forskning eller undervisning och att tillämpa reglerna för teknikteknik för att effektivt kunna hantera de ofta förändrade uppgifter som kommer att uppstå senare i arbetsvärlden.

Våra vattenkroppar används för vattenförsörjning, energigenerering, bevattning, navigering, som utsläppssystem för renade avloppsvatten samt för fritids och rekreationsändamål. Även på regional nivå förplikar global vattenbrist oss att hantera resursen både när det gäller kvantitet och kvalitet. I områden med intensiv markanvändning framträder tekniska, ekologiska och processbaserade krav som har ekonomiska konsekvenser och kräver en rättslig ram. Ett integrerat tillvägagångssätt från ekologiska, tekniska, processtekniska och strukturella synpunkter ger upphov till nya resultat och resultat. Naturliga och tekniskt optimerade processer och förfaranden dominerar konstruktionsdesignen och, i förhållande till de genererade resterna, skapar en närmare ömsesidig beroende av slutencykelhantering.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
  • Tysk
Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Okt. 2019
Duration
Varaktighet
7 terminer
Heltid
Information
Deadline
Locations
Tyskland - Magdeburg, Saxony-Anhalt
Startdatum : Okt. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Okt. 2019
Tyskland - Magdeburg, Saxony-Anhalt
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan