Read the Official Description

Ett annat syfte är att behärska de varierade kraven i yrkeslivet i tillämpad praxis, forskning eller undervisning och att tillämpa reglerna för teknikteknik för att effektivt kunna hantera de ofta förändrade uppgifter som kommer att uppstå senare i arbetsvärlden.

Våra vattenkroppar används för vattenförsörjning, energigenerering, bevattning, navigering, som utsläppssystem för renade avloppsvatten samt för fritids och rekreationsändamål. Även på regional nivå förplikar global vattenbrist oss att hantera resursen både när det gäller kvantitet och kvalitet. I områden med intensiv markanvändning framträder tekniska, ekologiska och processbaserade krav som har ekonomiska konsekvenser och kräver en rättslig ram. Ett integrerat tillvägagångssätt från ekologiska, tekniska, processtekniska och strukturella synpunkter ger upphov till nya resultat och resultat. Naturliga och tekniskt optimerade processer och förfaranden dominerar konstruktionsdesignen och, i förhållande till de genererade resterna, skapar en närmare ömsesidig beroende av slutencykelhantering.

Program taught in:
Engelska
Tysk
Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences

See 18 more programs offered by Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Okt. 2019
Duration
7 terminer
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline

Okt. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum