Read the Official Description

Om kursen

Civilingenjörs Course är en kurs med en modern utbildningsprojekt som omfattar modernisering av yrket främjas främst av den ökande användningen av datorer, utveckling av nya material och tekniker, införandet av nya analysmetoder, av omsorg om miljöfrågor och den ökande förekomsten av civilingenjörer i planering, administration och förvaltning. Kursen syftar till att komma in på arbetsmarknaden civilingenjör med kunskap och kompetens som gör det möjligt att utforma byggnadskonstruktioner i allmänhet, broar och viadukter, dammar, industribyggnader, reningsverk, bevattning, dränering, vägar, hamnar, flygplatser. Du kan fortfarande agera i planeringen och organiseringen av miljösystem, vattenresurser och transporter.

Idag professionell

Narkosläkaren bör planera, design, hantera, övervaka och inspektera byggverksamhet. Men arbetet är inte begränsad till byggnader. Verksamheten omfattar design och hantera transportsystem, bygga dräneringskanaler och distribution av vatten, genomföra undersökningar på markförhållanden och stenar som material som behövs för konstruktion, kontrollera miljöpåverkan och främja åtgärder för att bevara miljön, bland annat . Dessutom är civilingenjör i allt högre grad absorberas av marknaden att agera när det gäller branscher och IT. Idag specialiseringar som rör kvalitet, säkerhet och trygghet ökar. Byggområdet är upptagen varje gång ekonomin accelererar, oavsett bransch.

LÄNGD: 10 terminer

ORDNING : Half

SKIFT : Night

Program taught in:
Portuguese (Brazil)
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Mar. 2019
Duration
10 terminer
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Mar. 2019
Slutdatum
Application deadline

Mar. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum