Läs den officiella beskrivningen

Syftet med BTech i Tourism Management examen är att utveckla studentens tillämpas och kognitiva kompetens inom förvärv, tolkning, förståelse och tillämpning av principerna Tourism Management. Studenten ska kunna analysera och förklara ledningsbeslut inom ramen för en turism enhet företag. Denna kvalifikation förbereder examen för vilken position som helst i en turism som kräver tillämpning av befintliga turism i nya sammanhang.

Behörighetskrav

En National Diploma (Tourism Management) eller motsvarande kompetens på NQF nivå 6 som bestäms av en statuskommitté med ett genomsnitt på 60% i tredje året ämnen.

Möte fakultetens minimikrav för ett visst program inte nödvändigtvis garanterar tillträde till detta program som specifika urvalskriterier kan tillämpas och på grund av utrymmesbegränsningar.

Program undervisas på:
Engelska

Se 135 fler kurser från University of Johannesburg »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2020
Duration
3 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Feb. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Feb. 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum