Read the Official Description

Syftet med kvalificeringen är att utveckla studentens tillämpas och kognitiva kompetens inom förvärv, tolkning, förståelse och tillämpningar av logistik principer. Studenten ska kunna analysera och förklara strategiska beslut inom ramen för en logistikverksamhet enhet eller företag, och för att bedöma och tolka de externa effekterna av besluten. Studenten ska också kunna reflektera över hans / hennes ledningsbeslut och program för att bedöma effekten av dessa i helhets ramen för logistikverksamhet och ledning. Studenterna måste ha erfarenhet inom logistikbranschen, för att kontextualisera sitt lärande till sin omvärld, och uppskattar förbättringar och åtgärder de kan påverka i sin arbetsmiljö.

Behörighetskrav

En nationell Diploma (Logistics) eller National Diploma (Inköp Management) eller motsvarande kompetens på NQF nivå 6 med logistik och inköp som stora moduler som bestäms av en statuskommitté med ett genomsnitt på 60% för alla tredje året moduler, och ett minimum genomsnitt 65% i vart och ett av de stora företagen logistik och inköp.

Möte fakultetens minimikrav för ett visst program inte nödvändigtvis garanterar tillträde till detta program som specifika urvalskriterier kan tillämpas och på grund av utrymmesbegränsningar.

Program taught in:
Engelska

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2019
Duration
3 år
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum