Läs den officiella beskrivningen

Syftet med kvalificeringen är att utveckla studentens tillämpas och kognitiva kompetens inom förvärv, tolkning, förståelse och tillämpningar av logistik och principer transporthantering. Studenten ska kunna analysera och förklara marknadsföring och säljfrämjande beslut i samband med ett transportföretag och lagstiftning, och för att bedöma och tolka de externa effekterna av besluten. Studenten ska också kunna reflektera över hans / hennes ledningsbeslut och program för att bedöma effekten av dessa i den holistiska ramen för transportindustrin.

Studenterna måste ha erfarenhet inom transportindustrin, i syfte att kontextualisera sitt lärande till sin omvärld, och att uppskatta förbättringar och åtgärder de kan påverka i deras arbetsmiljöer.

Behörighetskrav

En nationell Diploma (Transport Management) eller motsvarande kompetens på NQF nivå 6 med logistik och transport som stora moduler som bestäms av en statuskommitté med ett genomsnitt på 60% i alla tredje året moduler, och i genomsnitt 65% i varje stora företagens logistik och transport.

Möte fakultetens minimikrav för ett visst program inte nödvändigtvis garanterar tillträde till detta program som specifika urvalskriterier kan tillämpas och på grund av utrymmesbegränsningar.

Program undervisas på:
Engelska

Se 135 fler kurser från University of Johannesburg »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Feb 2020
Duration
3 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Feb 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Feb 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum