Read the Official Description

Doornfontein CAMPUS

Akademiker i detta program kan utarbeta och tillämpa särskilda strategier och relevanta ledningsprinciper i kvalitetskontroll (QC) samt forskning och utveckling (R & D).

De kan fungera som övervakar tekniker och tekniker inom produkt- och processutveckling, och kvalitetskontroll. Sysselsättningen kan vara i ett laboratorium, eller produktions- eller försäljningsmiljöer.

Exit-nivå resultat

Eleverna ska kunna:

  • Identifiera problem, formulera ett lämpligt hypotes, generera experimentella data, göra korrekta tolkningar och lämpliga avdrag.
  • Arbeta i harmoni med medarbetare i samma arbetsmiljö-arbetet i grupper med andra i problemlösning och genomföra projekt.
  • Arbeta självständigt i behärskning av Modul innehåll, utförandet av konkreta projekt och sammanställning av rapporter.
  • Hitta, utvärdera och integrera teknisk litteratur, använd lämpligt och korrekt teknisk språk och terminologi i rapporterna.
  • Utför bruket av vetenskap och teknik på ett effektivt och ansvarsfullt sätt utan att äventyra miljön eller välbefinnande medarbetare.
  • Använd olika tekniker för att tillgodogöra sig och analysera data, genom att läsa, diskussion, rapportering och presentation av projekt och seminarier.
  • Delta på ett ansvarsfullt sätt i aktiviteter som inkräktar på samhälls livskvalitet.
  • Undersök ytterligare möjligheter till utbildning och sysselsättning.
  • Visa förmåga att relatera ämnesområdet till samhället och därmed vet var dessa kunskaper kan komma att krävas.
Program taught in:
Engelska

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum