Read the Official Description

Syftet med BTech Hospitality Management examen är att utveckla studentens tillämpas och kognitiva kompetens inom förvärv, tolkning, förståelse och tillämpning av principerna hospitality management. Studenten ska kunna analysera och förklara ledningsbeslut i samband med en gästfrihet enhet eller företag.

Personer som uppnår denna kompetens kommer att vara behörig att tillämpa ledarskap, identifiera, välja och tillämpa en rad forskningsmetoder och tekniker för att undersöka problem i sina egna och samhällsvetenskap område av specialisering.

Behörighetskrav

En nationell Diploma in Hospitality Management eller National Diploma (mat och dryck Management) eller motsvarande kompetens på NQF nivå 6 som bestäms av en statuskommitté med ett genomsnitt på 60%. Sammanlagt 60% för de föreskrivna stora moduler i sina nationella Diploma eller motsvarande kompetens.

Möte fakultetens minimikrav för ett visst program inte nödvändigtvis garanterar tillträde till detta program som specifika urvalskriterier kan tillämpas och på grund av utrymmesbegränsningar.

Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Feb. 2019
Duration
3 år
Full-time
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum