Read the Official Description

Syftet med kvalificeringen är att utveckla studentens tillämpas och praktiska kompetens inom förvärv, analys, tolkning, förståelse och tillämpning av förvaltnings-, lednings- och strategiska förvaltningsprinciper. Studenten ska kunna analysera och förklara strategiska beslut inom ramen för verksamheten, samt att bedöma och tolka de externa effekterna av beslut, med tanke på helhets samband med hantering som en praxis.

Studenter måste visa att de kan kontextualisera sitt lärande till sin omvärld, och beskriva lämpliga förbättringar och åtgärder de kan påverka i deras arbetsmiljöer.

Behörighetskrav

Alla företag relaterade Diploma eller motsvarande kompetens på NQF nivå 6 som bestäms av en statuskommitté med ett genomsnitt på 60%.

Möte fakultetens minimikrav för ett visst program inte nödvändigtvis garanterar tillträde till detta program som specifika urvalskriterier kan tillämpas och på grund av utrymmesbegränsningar.

Program taught in:
Engelska

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2019
Duration
3 år
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum