Läs den officiella beskrivningen

Efter att ha fått denna kvalifikation, kommer eleverna att kunna tillämpa kritiska kompetens och färdigheter i produktionen av konstverk, visuell forskning och slutförandet av arbetserfarenhet som krävs för en yrkeskarriär inom visuell kulturindustrin.

Behörighetskrav

En National Diploma: Fine Art eller motsvarande kompetens på en likvärdig standard, som bestäms av en statuskommitté.

Urvalskriterier

Ett genomsnittsbetyg på 60% för alla tredje året moduler rekommenderas. De sökande måste också lämna skriftliga och praktiska arbete, som bestäms av en urvalskommitté.

Curriculum

MODUL

  • Art Theory 4
  • Studio Practice 4

Praktiskt arbete är slutfört under handledning.


Konstteori 4 kurs arbete är slutfört genom att delta i seminarier och presentation av papper, med samlad bedömning.
Summativ bedömning genomförs av en avdelningsBedömningsKommittén och en extern moderator.

Programstruktur

  1. Typ av program: Ett års program.
  2. Programmet erbjuds både heltid och deltid.
  3. Minsta varaktighet: Ett år på heltid och två år på deltid.
  4. Antal moduler per år: 2 år-moduler.
Program undervisas på:
Engelska

Se 135 fler kurser från University of Johannesburg »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2020
Duration
1 - 2 år
Deltid
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Feb. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Feb. 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum