Bachelor of Science in Life Science

Allmänt

Programbeskrivning

Image from lab work in chemistry

Kandidatprogram i naturvetenskap

Som kemist och molekylärbiolog kan du till exempel arbeta med utveckling av läkemedel, vacciner och kriminaltekniker eller förädling av växter. Bachelor of Science-programmet i Life Science täcker ett brett spektrum av kemi och molekylärbiologi. Dina lärare har en nära koppling till ledande forskning inom områden som mikrobiologi, medicinsk, biologisk och miljömässig kemi, infektionsmedicin och växt- och skogsbioteknik.

Kunskap om kemi och molekylärbiologi är avgörande för t.ex. utveckling av läkemedel och vacciner, ny diagnostik och kriminalteknik samt inom tränings- och hälsovetenskap. Bachelor of Science-programmet i biovetenskap omfattar ett brett spektrum inom områdena kemi och molekylärbiologi där kursinnehåll och lärare har en nära koppling till ledande forskning inom områden som biologisk kemi, infektionsmedicin, mikrobiologi och miljökemi. Programmet ger både de teoretiska och praktiska färdigheter som krävs för en lovande och intressant framtida karriär.

  • Livsvetenskap med betoning på kemi
  • Livsvetenskap med betoning på molekylärbiologi

Det första och andra året ger dig grundläggande kunskaper om kemi och molekylärbiologi. Du tar kurser i till exempel bioorganisk kemi, biokemi, cellbiologi och molekylär genetik . Under det tredje året kan du välja att specialisera dig i dessa områden genom att ta avancerade kurser eller bredda dina kunskaper inom andra ämnen. Programmet avslutas med ett avhandlingsprojekt .

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, grupparbete, seminarier och laborationer med ett starkt fokus på problemlösning. Under laboratorieövningar använder du moderna tekniker för att studera kemiska och molekylära biologiska processer. All kurslitteratur och instruktion är på engelska och du har möjlighet att studera en eller två semestrar utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Läs om en vanlig dag på programmet

Mer information finns på programwebbsidan

Examen och karriär

Programmet ger dig de teoretiska och praktiska färdigheter du behöver i ditt framtida arbetsliv och arbetsmöjligheter är generellt bra. Som kemist eller molekylärbiolog kan du till exempel arbeta i läkemedels- och bioteknikföretag, ofta med forskning, utveckling eller kommunikation. Andra yrken inkluderar: miljökonsult, företagsledare, säljare, utredare eller vetenskapsjournalist. Utbildningen bygger också en solid grund för doktorander inom livsvetenskapsområdet.

Vanliga jobbtitlar
  • Forskare (farma, bioteknik, kriminalteknik, akademi)
  • Projektledare
  • Forskare
  • Miljökonsult
  • Säljare inom läkemedel

Vidare studier?

Bachelor of Science-programmet i livsvetenskap kvalificerar sig för vidare studier på avancerad nivå. Vi erbjuder Master of Science-program inom kemi, molekylärbiologi och växt- och skogsbioteknik. En magisterexamen ger en bra grund för doktorandstudier, men ökar också din totala konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Studieavgifter, stipendier och ekonomiskt stöd

Med några få undantag är alla medborgare i länder utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz skyldiga att betala ansöknings- och studieavgifter för utbildning på grund- och avancerad nivå från och med höstterminen 2011 och därefter .

Umeå universitet kommer att erbjuda ett begränsat antal stipendier till studenter utanför EU / EES . Hittills har specifika detaljer om dessa stipendier ännu inte fastställts.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

We constantly strive towards being one of Scandinavia and Europe's best environments for education, research and community engagement that meets the challenges of an ever-increasing global society.

We constantly strive towards being one of Scandinavia and Europe's best environments for education, research and community engagement that meets the challenges of an ever-increasing global society. Läs mindre