Bachelor of Science (Conservation and Wildlife Biology)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Kursen fokuserar på de kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå betydelsen av bevarande av biologisk mångfald.

Studenter utvecklar förmågan att analysera de komplexa samspel mellan människor och den naturliga världen och tillämpa verktygen i modern biologi för att utforma metoder som hanterar viktiga bevarandefrågor. Kursen omfattar ekologi, genetik, djurliv, djur- och växtbiologi, evolution och teori och praktik för bevarandebiologi. Studenterna drar nytta av en lärandemiljö inspirerad av forskare i världsklass med starka bransch- och regeringsförbindelser.

Kursansökan

Akademiska antagningskrav (Band 3)

Alla sökande måste uppfylla de akademiska behörighetskraven för denna kurs. Den vägledande eller garanterade ATAR är som publicerad (i förekommande fall) eller akademiska antagningskrav kan vara uppfyllda genom att ett av följande genomförts:

 • AQF Cert IV;
 • Framgångsrikt genomförd 0,25 EFTSL-studier på kandidatexamen eller högre hos en australisk leverantör av högre utbildning (eller motsvarande);
 • Speciellt tertiär antagningstest; *
 • Universitetsförberedelsekurs; *
 • Naturligt universitetsorienteringskurs; *
 • Aboriginal Student Intake Test; eller*
 • Upplevelsebaserat bidragssystem. *

* Mer information finns på inläggssidan för studiekursen.

För internationella studenter inkluderar kraven dina gymnasieskolresultat.

Engelska språkkrav (Band 3)

Engelska kompetenskrav kan vara uppfyllda genom att ett av följande genomförts:

 • År 12 Engelska ATAR / engelsk litteratur ATAR klass C eller bättre eller motsvarande;
 • Speciellt tertiär antagningstest; *
 • IELTS Academic Total band minimum score på 6,0 (inget individuellt band mindre än 6,0);
 • Framgångsrikt genomförd 1,0 EFTSL-studier på kandidatexamen eller högre i Storbritannien, Irland, USA, NZ eller Kanada;
 • Universitetsförberedelsekurs;
 • Naturligt universitetsorienteringskurs; *
 • Aboriginal Student Intake Test; *
 • AQF-examensbevis, avancerat examensbevis eller associerad examen;
 • Framgångsrikt genomförd 0,375 EFTSL studier på kandidatexamen eller högre hos en australisk leverantör av högre utbildning (eller motsvarande); eller
 • Andra tester, kurser eller program som definieras på sidan English Proficiency Bands.

* Mer information finns på inläggssidan för studiekursen.

kursinnehåll

Semestertillgänglighet

 • Semester 1: Studera heltid på Joondalup
 • Semester 2: Studera heltid på Joondalup

Kursstruktur

År 1 - Semester 1

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCI1125 Professional Science Essentials 15
SCI1187 Form och funktion i biologi 15
SCI1193 Introduktion till miljövetenskap 15
Välj 1 enhet från:
SCC1123 ^ Kemi för livsvetenskaper 15
SCC1111 ^ Allmän kemi 15

Obs: Studenter som har avslutat kemi ATAR eller motsvarande måste anmäla sig till SCC1111 Allmän kemi, medan de som inte har avslutat kemi ATAR eller motsvarande måste anmäla sig till SCC1123 Kemi för livsvetenskaper.

År 1 - Semester 2

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCI1182 Fallstudier i vetenskap 15
SCI1183 Ursprung och livets utveckling 15
SCI1185 Ekologi 15
SCI1192 Fysiska miljöer 15

År 2 - Semester 1

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCI2108 Miljöledning och hållbarhet 15
SCM2201 Jord- och markprocesser 15
MAT1114 Inledande statistik 15
SCI2117 Genetik 15

År 2 - Semester 2

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCI2116 Livets mångfald 15
SCI2112 Molekylärbiologi och biokemi 15
SCI2118 Australiska Biota 15
ACS2122 Aboriginala perspektiv på miljön 15

Studenter som INTE utför en arbetsintegrerad inlärningsplats

År 3 - Semester 1

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCI3112 Evolution och systematik 15
SCI3115 Vilda djurförvaltning 15
SCM3201 Konserveringsbiologi 15
Valfri enhet x 1 15

År 3 - Semester 2

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCB3201 Studier i ekologi 15
SCI3150 Vetenskapsprojekt 15
Valfri enhet x 2 30

Studenter som genomför en arbetsintegrerat lärande Placering

År 3 - Semester 1

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCI3112 Evolution och systematik 15
SCI3115 Vilda djurförvaltning 15
SCM3201 Konserveringsbiologi 15

År 3 - Semester 2

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCB3201 Studier i ekologi 15

År 3 - Sommar

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
CSI3345 Arbetserfarenhetsprojekt 60

Rekommenderade valfria ämnen

Enhetskod Enhetens titel Kreditpoäng
SCI2111 Marin- och fiskeribiologi 15
SCI3102 Miljöstudieturné 15
SCI3113 Sötvattens ekosystem 15
SCI3206 Miljöundersökning och övervakning 15
SCM2104 Geografiska informationssystem 15
SCM2110 Marin- och sötvattenprocesser 15
MAT2110 Tillämpad statistik 15

^ Kärnalternativ

Kursutbyte

 • Tillämpa bred kunskap om disciplin i en rad teoretiska och praktiska bevarandebiologiska situationer.
 • Kommunicera disciplinärkunskap och värderingar i professionella och offentliga sammanhang.
 • Visa en global syn på organismens mångfald.
 • Visa autonomi, ansvarsskyldighet och bedömning för eget lärande och yrkesutövning.
 • Tänk kreativt för att förutse utmaningar och generera lösningar som är relevanta för bevarandefrågor.
 • Tänk kritiskt för att analysera, konceptualisera och prioritera lösningar på komplexa bevarandebiologiska problem.
 • Använd experimentell och digital teknik och litteraturer för att få tillgång till, utvärdera och syntetisera relevant information från flera källor.
 • Arbeta i samarbete och demonstrera initiativ för att implementera sociala, hållbara och etiska värden, inklusive inhemsk kulturell kompetens.

Karriärmöjligheter

Det starka praktiska fokuset säkerställer att eleverna är beredda på ett brett spektrum av positioner i myndigheter, branscher och icke-statliga organisationer som är upptagna med bevarande av biologisk mångfald eller ekosystemhantering och utvärdering. Potentiella karriärer kan inkludera program för bevarande av arter, politikutveckling och hantering och hantering eller kartläggning av specifika ekosystem (såsom våtmarker, skogar, kustlinjer och torra regioner).

Möjliga framtida jobbtitlar

Biodiversitetschef, naturskyddsforskare, miljökonsult, botaniker, naturskyddsarbetare, miljöpedagog, naturresurschef, biolog, miljöledningsansvarig, miljöforskare.

Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

At ECU we are guided by our values of integrity, respect, rational inquiry and personal excellence. Our focus on teaching and research is inspired by engagement and partnerships with those in the many ... Läs mer

At ECU we are guided by our values of integrity, respect, rational inquiry and personal excellence. Our focus on teaching and research is inspired by engagement and partnerships with those in the many communities we were established to serve. Läs mindre
Joondalup , Mount Lawley , Bunbury + 2 Mer Mindre