Bachelor of Science (B.Sc.) Chemical Biotechnology

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Lär dig av biologi! Tänk som en kemist! Agera som ingenjör! Den tvärvetenskapliga kandidatexamen i kemisk bioteknik på TUM Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability.

Industriell bioteknik, bäst beskrivet som kemisk bioteknik, är en av nyckelteknologierna för att göra konventionella industriella processer mer kostnadseffektiva och ekologiskt vänliga, samt för att utnyttja förnybara resurser för industriella ändamål. Utvecklingen av processer inom bioteknik kräver därför samspel mellan biologi, kemi och processteknik.

Ur denna synvinkel är syftet med kandidatprogrammet i kemisk bioteknik att odla omfattande kunskap om en kombination av ämnen inom kemi, teknik och biovetenskap som är anpassade till området för omvandlingsprocesser, eftersom dessa avser bioteknik och kemiska ämnen. .

Test tubes in metal rack. Concept for science, medical, research.

Lärandemål

Kandidatprogrammet i kemisk bioteknik förmedlar de vetenskapliga och tekniska grunderna och det allmänna innehållet i kärndisciplinerna för kemi, molekylärbiologi och processteknik, samt odlar tillhörande färdigheter som krävs för praktiskt laboratoriearbete och vetenskapliga experiment. Dessa färdigheter förvärvas under omfattande praktiska labbmoduler.

Som examen kan du använda din tvärvetenskapliga kunskap om kemisk bioteknik för att självständigt planera projekt. Du kan också bedriva en yrkeskarriär inom industri och forskning som direkt relaterar till din utbildning.

Strukturera

Under de två första terminerna undervisas matematiska, vetenskapliga och ekonomiska grunder. Från och med tredje termin kommer studenterna att fördjupa sina kunskaper inom teknik- och naturvetenskapliga ämnen (tekniska grunder, kemisk-kemisk användning, biologiska grunder) samt inom ekonomiska ämnen (ekonomi och ekonomisk politik, cirkulär ekonomi, ledning). Under den femte termin kan ett fokus ställas in på basis av valfria moduler. Den tvärvetenskapliga valmodulen i sjätte termin kombinerar två avdelningar för att arbeta med konkreta problem på ett strukturerat och tvärvetenskapligt sätt. Kursen avslutas med en kandidatexamen.

Obligatoriska moduler

1: a termin 2: a terminen 3: e terminen
 • Matematik
 • mikro~~POS=TRUNC
 • Allmän kemi
 • Fysik
 • Cell- och mikrobiologi
 • Miljöhantering • Grunder för organisk kemi
 • Statistik
 • Introduktion till datavetenskap
 • makro~~POS=TRUNC
 • Avancerad mikroekonomi
 • BWL 1 - Styrning och leveranskedja
 • Grön kemi
 • Fundamentals of Thermodynamics
 • Skogsbruk och trä
 • Produktion av biogeniska resurser
 • BWL 2 - Redovisning och entreprenörskap
 • Materialflödesanalys och livscykelbedömning
4: e terminen 5: e terminen 6: e terminen
 • Metoder för empirisk bioekonomi
 • Introduktion till miljö- och resursekonomi
 • Politik och innovation
 • Cirkulär ekonomi
 • Resurs- och energihantering
 • Bioprocess Engineering
 • Management Science for Bioeconomy
 • Valfria moduler (totalt 20 hp) • Evidensbaserad hantering och policy
 • Styrning av bioekonomin
 • Allmän valfri modul (totalt 5 hp)
 • ExamensarbeteKarriärmöjligheter

Med tanke på den intensiva kultiveringen av praktiska, metodiska och analytiska färdigheter ger kandidatprogrammet i kemisk bioteknik dig först och främst en examen som kvalificerar dig för en yrkeskarriär. Som exempel har du möjlighet att arbeta som ingenjör i den kemiska industrin eller som forskare vid ett forskningsinstitut, vare sig det är inom ett universitet eller oberoende av en sådan institution eller vid en statlig myndighet. Efter den framgångsrika avslutningen av kandidatexamen i kemisk bioteknik kan du fortsätta ett masterprogram med en liknande tvärvetenskaplig profil för att få en ytterligare kvalifikation som krävs för en mycket skicklig vetenskaplig yrke.

Ansökan och antagning

Antagningskraven och ansökningsförfarandet varierar beroende på vilken typ av högskoleexamen du har.

Under ansökningsperioden måste du ansöka via TUMonline-applikationsportalen och ladda upp dina ansökningsdokument.

Om du får ett erbjudande om antagning måste du dessutom lämna in enskilda handlingar som notarierade kopior per post för att registreras.

I allmänhet måste sökande med en internationell behörighet för högre utbildning få sina dokument förhandsgranskas genom uni-assist.

Ansökningsdokument

 • Ansökan om antagande (uppladdning - signerad)
 • Kvalifikation för högre utbildning
 • Komplett och aktuell CV
 • Pass
 • Bevis på tyska språkkunskaper
 • Preliminär dokumentation (VPD) av uni-assist - endast för internationella sökande

Vi kan behöva ytterligare dokument beroende på din utbildningsbakgrund och ditt ursprungsland. Fyll i onlineansökan för att få en omfattande lista över de dokument som krävs.

Krävs språkkunskaper för antagning

Du behöver tillräckliga tyska språkkunskaper om du vill ansöka om detta program. Bevis på din språkkunskaper måste lämnas in innan ansökningsfristen löper ut. Lär dig mer om erkända certifikat och andra sätt att bevisa dina tyska språkkunskaper.

Detta bevis på din språkkunskaper bekräftar att du uppfyller minimikraven för språket för antagning till programmet. Beroende på programmet och din individuella bakgrund kan det vara nödvändigt för dig att fortsätta arbeta med dina språkkunskaper under dina studier. Var noga med att titta på tjänsterna i vårt språkcenter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för detta program är vanligtvis tyska. Detta innebär att de flesta av modulerna erbjuds på tyska. Vissa kurser kan dock läsas på engelska. Instruktionsspråket för varje modul beskrivs i modulöversikten. För att lära dig mer om undervisningsspråket för varje modul, kontakta avdelningens akademiska rådgivare för detta program.

Senast uppdaterad Aug 2020

Om skolan

The Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability is a new Integrative Research Center at the Technical University of Munich. Its focus in research and teaching makes the new center unique: It ... Läs mer

The Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability is a new Integrative Research Center at the Technical University of Munich. Its focus in research and teaching makes the new center unique: It will concentrate on renewable resources, biotechnology, and bioeconomy. For this, new interdisciplinary degree programs will be established, that nationwide are only offered by TUM in Straubing. Läs mindre