Bachelor of Health Education (Honours) (två års heltid)

Allmänt

Programbeskrivning

Inledning

Den ökande förekomsten av kroniska och komplexa sjukdomar ställer ökande krav på sjukhus och får sjukvårdskostnaderna att öka. För att lösa detta problem har de flesta västländer använt primära sjukvårdssystem. Baserat på deras erfarenheter minskar primärvården den totala sjukvårdskostnaden för samhället genom att bygga en hälsosammare befolkning, decentralisera vårdresurser och ge personer möjlighet att hantera och förbättra sin egen hälsa.

Ett primärt sjukvårdssystem är det mest ekonomiskt genomförbara och effektiva sättet att tillhandahålla sjukvård till en befolkning med alltmer komplexa och kroniska sjukdomar. Grundstenen till ett sådant system är utbildning, både för individer och för samhället. De yrkesverksamma i vårt samhälle som vill leverera denna utbildning precis där den behövs är skollärare, socialarbetare och sjuksköterskor. Därför är utbildning av lärare, skolarbetare, sjuksköterskor och lovande hälsopedagoger att tillhandahålla hälsoutbildning avgörande för att etablera och utveckla ett effektivt hälsovårdssystem i Hong Kong.

Programmets mål

Detta är ett utbildningsprogram som bygger på grunden för studenter som förvärvats i sina certifikat / examensstudier. Programmet syftar till att förbereda sjuksköterskor som tränare och kunskaper för att bedriva hälsoutbildning till patient / klienter i sjukhus- och samhällsområden. Programmet syftar också till att förbereda skollärare och skolarbetare för att arbeta nära med eleverna för att tillhandahålla grundläggande hälsoutbildning och beteenden för att motstå olika attraktioner eller hälsokomprometterande beteenden. Programmet lovar att förbereda hälsopedagoger för effektiv hälsoutbildning i olika miljöer.

Efter avslutad program ska kandidaterna kunna:

 • Integrera kunskap, teori och praktik för att tillhandahålla hälsoutbildning i olika tränare-program i skolan och sjukvårdsinställningar för olika klienter, inklusive skolbarn, tonåringar, vuxna och patienter i samhället;
 • Implementera evidensbaserad hälsautbildningspraxis;
 • Diagnostisera problem med hälsautbildning, planera strategier för hälsoutbildning, genomföra planer för hälsoutbildning med patienter; motivera patienter att följa hälsoutbildning och utvärdera resultat;
 • Utvärdera samtida hälsoproblem inom sjukvården; och
 • Upplev och anpassa sig till förändringar inom sjukvårdsområdet i det globala samhället och hos klienter över hela livet. Kandidater bör kunna tänka på innovativa, kreativa sätt för att optimera hälsan i det civila samhället.

Programstruktur

Detta top-up-program kräver att studenter ska genomföra 20 kurser (vardera representerar 3 poäng, för totalt 60 poäng). Kurserna kommer att omfatta akademiska kärnkurser, akademiska valfiler, utbildningsprojekt och hälsopedagogisk praktik i en specifik distribution.

Kärnkurser (24 poäng)

 • Foundation of Health Education
 • Introduktion till primärhälsa
 • Hälsorådgivning
 • Forskningsmetoder
 • Utbildning för mental hälsa
 • Infektionskontrollutbildning
 • Hälsa, kultur och samhälle
 • Hälsostatistik

Akademiska valfunktioner (välj 8 valfiler, totalt 24 poäng)

 • Drogutbildning och förebyggande
 • Hälsobeteende: Teori och programplanering
 • Grundläggande i traditionell kinesisk medicin
 • Integrativ näring
 • Sexuell hälsa och mänsklig sexualitet
 • Smärtautbildning
 • Utbildning om livsmedelssäkerhet
 • Barn- och ungdomarhälsautbildning
 • Samtida problem i skolhälsa
 • Konditionsträning
 • Mindfulness
 • Peer Mediation
 • Kost i hälsa och sjukdom
 • Utveckling av mobila appar för hälsoutbildning
 • Hälso- och sjukvårdsutbildning
 • Äldrerehabilitering och utbildning
 • Aromaterapi i det dagliga livet
 • Terapeutisk användning av musik inom sjukvården
 • Tvärkulturellt erfarenhetsutbildning i hälso- och idrottsvetenskaplig utbildning

Honours Project (6 poäng)

 • Kursen ska underlätta utvecklingen av elevernas färdigheter och ge eleverna erfarenhet av att göra forskning. Studenter förväntas arbeta i grupper under handledning av sina handledare. Studenter kommer att behöva lämna in framstegsrapporter, delta i seminarier och presentera sina forskningsresultat i muntliga och skriftliga format.

Health Education Practice (6 poäng)

 • Kursen ska ge studenterna en chans att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom sitt specifika intresseområde. Studenter kommer att utforma och implementera hälsopedagogiska program i utvalda inställningar. De kommer att arbeta i grupper under handledning av handledare. De kommer att delta i seminarier och presentera sina hälsoutbildningsprogram i muntliga och skriftliga format.

Curriculum Framework

Kärnkurser 8 kurser, totalt 24 poäng
Akademiska valfria 8 kurser, totalt 24 poäng
Honours Project 6 poäng, motsvarande 2 kurser
Health Education Practice 6 poäng, motsvarande 2 kurser
Total: 60 poäng

Ytterligare obligatoriska kurser (övergångskurser)

Prospektiva och påbörjande studenter med associerade examen eller högre examensbevis i hälso- eller hälsorelaterade studier kan behöva ta tre förberedande ytterligare obligatoriska kurser (ACC), nämligen (i) HealthCare-etik; (ii) hälsovård i Hong Kong; och (iii) Human Biology, för att hjälpa dem att möta förutsättningar för programinträde. Studenter som är skyldiga att ta ACC måste fylla totalt 69 poäng för att uppfylla examensbehovet för programmet (dvs. 60 poäng för programmet och 9 poäng för ACC).

Längd och studieform

Programmet kan avslutas på två år på heltid. Klasserna för programmet kommer att schemaläggas mellan 8:30 och 21:20 på måndagar till lördagar med möjlig schemaläggning av kombinerade klasser för program / kurser i olika studieregler.

Undervisningsmedium

Undervisningsmedlet är engelska. Kinesiska / Putonghua kommer att användas som undervisningsmedium för vissa kurser efter behov.

Kreditöverföring

Sökande som har lyckats genomföra de relevanta professionella utvecklingsprogrammen som erbjuds av universitetet kommer att beviljas kreditöverföring från de relevanta kurserna i programmet från fall till fall.

Akademiskt erkännande och karriärperspektiv

Kandidater i detta program tilldelas en kandidatexamen i hälsautbildning (utbildning). Denna uppgraderingsgrad gör det inte möjligt för en examen att bli praktiserande sjuksköterska, registrerad lärare eller socialarbetare i Hong Kong. Emellertid kommer kandidaterna i programmet att ha ett brett utbud av anställningsmöjligheter och kommer att kunna tävla om hög nivåer. De kommer att vara kvalificerade för att arbeta som hälsofrämjande tjänstemän i äldrehus, vårdpedagoger för hälsa, välbefinnande på polikliniska avdelningar / kliniker och så vidare.

Kandidater kan också vilja fortsätta studier i omvårdnad, sport, folkhälsa, utbildning, terapi, socialt arbete eller andra relaterade discipliner som erbjuds av lokala universitet. På EdUHK kommer de att ha möjlighet att göra en forskarutbildning genom en mängd olika masterprogram. Universitetet erbjuder också ett doktorandutbildningsprogram och ett doktorandprogram för doktorandstudier i relevanta specialiteter.

Ingångskrav

För att vara berättigade till antagning bör de sökande:

 • Har fått ett högre examen i hälsa / hälsorelaterade discipliner eller motsvarande; eller
 • Betjäna lärare i förskolor, grundskole, gymnasium eller specialskolor eller registrerade socialarbetare; eller
 • Har erhållit ett intyg om utbildning eller certifikat för lärare för barn med särskilda utbildningsbehov, examen eller doktorsexamen i utbildning, eller examen eller examen i socialt arbete eller motsvarande; och
 • Var flytande både skriftligt och talat engelska.
Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

The Education University of Hong Kong is a publicly funded tertiary institution dedicated to the advancement of teaching and learning, through a diverse offering of academic and research programmes on ... Läs mer

The Education University of Hong Kong is a publicly funded tertiary institution dedicated to the advancement of teaching and learning, through a diverse offering of academic and research programmes on teacher education and complementary social sciences and humanities disciplines. Läs mindre