Read the Official Description

Kursen introducerar grundläggande redovisningsprinciper för ett företag. Ämnen inkluderar den fullständiga bokföringscykeln med slutrapporten, bankavstämning, lönelistor och småpengar. Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa en förståelse för redovisningsprinciper och tillämpa dessa färdigheter på en företagsorganisation. Kursen introducerar affärsbeslutande redovisningssystem. Innehållet är att analysera, sammanfatta, rapportera och tolka finansiell information. Efter avslutad kurs ska eleverna kunna förbereda finansiella rapporter, förstå rollen som finansiell information i beslutsfattandet och ta itu med etiska överväganden. Denna kurs har godkänts för att tillgodose det övergripande artikulationsavtalet för överförbarhet som förkurs och / eller valkurs.

  • Studietid - Bac.4 år-8 terminer
  • Tillgänglighet av specialisering - Tillgänglig
  • Tillgänglighet för grundår - Nr
  • Undervisningsspråk - engelska

kvalifikationer

  1. Redovisning och revision inom tillverkningssektorn.
  2. Redovisning och revision av tjänstesektorerna.

Minimikrav

För ungkarlar:

  • Gymnasiebetyg
  • Bekräftelsesdokument om vilket språkstuderande ska ta kurserna
  • Studiepoäng för 240 hp
Program taught in:
Engelska
Last updated June 18, 2018
Denna kurs är
Startdatum
Sept. 2019
Duration
4 år
Full-time
Pris
2,500 USD
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum