Bachelor i kommunikation

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning

För forskare. Grundare. Clear drömmare. Curatorer. Konsult. Dramatiker. Copywriter. Kultur Manager. Sociala ingenjörer. Music Manager. Tänkte ledare. Media grundare. Word trollkarl. Journalister. Museichef. Sociala entreprenörer. Individualister. Foundation Manager. Uppstarts fanatiker. Trendspanare. Programchef. Radio grundare. Samvetsgranna och deras kritiker.107840_150923_unbenannt_2484.jpg

profil

Psykologiska aspekter av kultur och kommunikation, digital revolution, nya medier och produktionsformat, omformning av konstnärlig praxis och nya krav på hantering av kommunikativa och konstnärliga processer är fokus för BA-programmet Kommunikation, Kultur och Management (CCM) vid Zeppelin University. För att om du vill vara aktiv inom det nuvarande kulturfältet, i media och kommunikationshantering eller som forskare inom dessa områden, måste du tänka konceptuellt och kunna utveckla en reflekterad strategi för samtida format, praxis och distributionskanaler.

Därför bygger studiet på en teoretisk reflektion av samhället för att förstå processer och en uttalad medvetenhet om sociala, konstnärliga, media och psykologiska strukturer. Samtidigt bör eleverna också lära sig att ingripa praktiskt i dessa processer.

Kandidatexamen i kultur- och kommunikationsstudier syftar till förmågan att analysera komplexa frågor kontextorienterade och problemorienterade och koppla dem med insikter från psykologi. Men studenterna bör också känna igen de utmaningar och möjligheter som kommunikation och kultur står inför i tider med digital revolution och därmed förändrad konstnärlig praxis. Han förbereder eleverna för ett brett spektrum av krav inom förvaltning av kultur och media.

Zeppelin och Humboldt Year skapar också kreativ frihet där studenter utforskar tvärvetenskapliga ämnen och lär sig att självständigt utveckla och driva forskningsprojekt. Den internationella erfarenheten är integrerad i studieprogrammet med internationella partners från högre utbildning och praktik. På så sätt främjar BA CCM elevernas forskningsfärdigheter och deras nationella och internationella nätverk för att säkra kopplingar till master- och doktorandprogram inom kultur- och medievetenskaper.

Kandidaterna från CCM tar ansvar för kultur och kommunikation

De arbetar inte bara i de traditionella institutionerna för konsten som curatorer, museförvaltare, konstnärliga styrelseledamöter, stiftelser för grund och musik. Genom sin tvärvetenskapliga, forskningsbaserade strategi syftar CCM också till experimentella arbetsområden inom det kreativa området som ännu inte har bildats.

På medie- och kommunikationsområdet examineras arbetet inom kommunikationshantering i organisationer inom ekonomi, politiska, kulturella och civila samhällen, i klassiska och nya medieföretag, i kommunikationsbyråer, i stiftelser och i marknadsundersökningar.107841_150930_unbenannt_3122.jpg

Vilka krav ska du ha för en CCM-studie?

CCM riktar sig till studenter med ett brett och tvärvetenskapligt intresse för modern kommunikation och kulturforskning med en socio-teoretisk grund, ett psykologiskt inslagsperspektiv och en önskan om praktisk orientering.

CCM-studiestarterna får också en särskilt stark form av icke-materiellt stöd som en del av CCM-excellensstudierna.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The major ques­tions that we are fac­ing - both at pre­sent and in the fu­ture - are too com­plex and in­ter­linked to allow for a uni­di­men­sional an­swer. The in­creas­ing so­cial, po­lit­i­cal, ec ... Läs mer

The major ques­tions that we are fac­ing - both at pre­sent and in the fu­ture - are too com­plex and in­ter­linked to allow for a uni­di­men­sional an­swer. The in­creas­ing so­cial, po­lit­i­cal, eco­nomic, cul­tural, eco­log­i­cal, and me­dial in­ter­link­ing of our world re­quires a place of com­mon dis­course. Läs mindre
Friedrichshafen