Bachelor i klimat

Allmänt

Programbeskrivning

Kort introduktion

Bachelorprogrammet i Klimat

Som forskarutbildningsingenjör kan du arbeta i verktygsföretag, konsulttjänster, företag av entreprenörer eller i den offentliga sektorn.

Du kommer att ha gott om möjligheter att arbeta utomlands, där bristen på rent vatten och avloppsrening är en växande global utmaning som kräver kvalificerade ingenjörer.

Programmet äger rum på Campus Horsens.

Innehåll och struktur

Programmet är organiserat på sju terminer, och under alla terminer arbetar du med ett tvärvetenskapligt projekt som kombinerar de olika ämnen som undervisas under terminen i ett slutprojekt. Du kommer att uppleva att dina arbetsuppgifter i projektet förbättras från en termin till en annan.

På femte terminen av detta program får du möjlighet att få praktisk erfarenhet under en praktikperiod. På 6: e terminen väljer du en specialisering. Den 7: e och sista terminen har avsatts för ditt slutliga kandidatprojekt om ett ämne av ditt val.

inriktningar

Specialisering sker under läsperiodens sjätte och sjunde terminer.

Du kan välja att specialisera på ett av följande tre områden:

  • Vattenförsörjning - Du arbetar med grundvatten, vattenbehandling, dricksvattenförbrukning och konsumtion.
  • Avloppsvatten - Du arbetar med avloppsvatten från konsumenter, avloppsvatten, reningsverk, slam och mottagare.
  • Fjärrvärme - Du arbetar med energiproduktion, processer och teknik samt distribution av värme till konsumenterna.

När du väl har bestämt dig för din specialisering, kan du välja mellan ett antal valfria ämnen som gäller din specialisering, som du studerar utöver de obligatoriska ämnena.

Du kan också välja en kombination av de tre linjerna av specialiseringar. I så fall visas ingen specialisering på ditt examensbevis, men du får möjlighet att välja de ämnen som intresserar dig mest.

Förkunskapskrav

VIA University College accepterar ansökningar från internationella studenter med minst 12 års kombinerad grundskola och gymnasieutbildning som utfärdar examensbevis från en ackrediterad gymnasium. Du måste ha matematik på avancerad nivå (motsvarande en dansk a-nivå), fysik på mellannivå (motsvarande en dansk B-nivå) och kemi på grundnivå (motsvarande en dansk C-nivå).

Förutom ditt gymnasieexamen måste du dokumentera din matematiknivå genom att tillhandahålla en översatt version av kursplanen för din gymnasieutbildning på avancerad nivå.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

VIA University College is Denmark’s largest and most international university of applied sciences with a total of 19,000 students of which 3,500 are international students from all over the world.

VIA University College is Denmark’s largest and most international university of applied sciences with a total of 19,000 students of which 3,500 are international students from all over the world. Läs mindre
Herning , Horsens , Aarhus + 2 Mer Mindre