Bachelor of Science i Business Administration i redovisning

Allmänt

Programbeskrivning

Sedan starten av programmet 1959 har redovisningskandidater etablerat karriär inom varje segment av näringslivet. Sysselsättningsmöjligheter sträcker sig från nationella, regionala och lokala offentliga redovisningsföretag till företag, enskilda innehavare och nationella statliga och lokala myndigheter. Räkenskapsberättelsen erbjuder en lovande framtid för män och kvinnor som är bekväma att möta människor, uttrycka sig, arbeta i föränderliga miljöer och som besitter en frågande och logisk tankeprocess.

Lärande mål för redovisning Major:

 • Studenterna kommer att kunna visa kunskaper om aktuell redovisningspraxis och teori och vara kända i företagets språk.
 • Studenterna kommer att kunna visa förmåga att tänka kritiskt om redovisningsämnen.
 • Studenterna kommer att visa förmågan att effektivt, både muntligt och skriftligt, kommunicera med bokföringsinformation.
 • Studenterna kommer att kunna visa kompetens inom aktuell redovisningsteknik.
 • Studenterna kommer att kunna visa kompetens inom etisk affärsverksamhet och beslutsfattande.

Att inneha licensbeteckningen som Certified Public Accountant ses som bevis på professionell kvalitet inom redovisningen. CPAs betraktas av näringslivet som individer som har en professionell kunskap om redovisningsprinciper och begrepp och har de erfarenheter som krävs för att korrekt tillämpa dessa principer och koncept. Studenter som önskar att utöva denna professionella beteckning kan slutföra läroplanen som ger dem den nödvändiga akademiska bakgrunden för att tillåta studenten att sitta för den enhetliga certifierade revisorns granskning.

Målet med många studenter är en karriär inom privat redovisning snarare än offentlig redovisning. Professionella beteckningar som Certified Management Accountant (CMA) och Certified Internal Auditor (CIA) uppnås genom att genomföra undersökningar som erbjuds av respektive yrkesorganisation. Redovisning majors som önskar att slutföra dessa certifieringsprocesser kan slutföra en studieperiod som gör att de kan bli kandidat för de professionella undersökningarna.

Professionella Examination Krav

Alla studenter som efter examen planerar att sätta sig till en professionell tentamen (CPA, CMA, CIA) bör samråda med en redovisningsfakultetmedlem om specifika kurskrav för respektive examen. Kraven bör beaktas vid planering av studentens studieutbildning medan examen fullbordas.

Följande läroplan inom redovisning leder till en kandidatexamen i företagsekonomi grad med en stor inriktning i redovisning.

Curriculum

Matrisen nedan är en provplan för alla kurser som krävs för detta program.

Förstaårselev

Falla Vår
ENGL 1013 Sammansättning I 1 3 ENGL 1023 Sammansättning II 1 3
MATH 1113 College Algebra 2 3 Vetenskap med lab 1 4
BUAD 1111 Introduktion till företag 1 MATH 2223 Kvantitativ affärsanalys 2 3
BUAD 2003 Business Information Systems 3 COMM 2173 Business and Professional Speaking 3
Valfri 5 Valfri 2
Totalt timmar 15 Totalt timmar 15
AndraårsstuderandeFalla Vår
ECON 2003 Ekonomiska principer I 3 ECON 2013 Principer för ekonomi II 3
Vetenskap med lab 1 4 Konst och humaniora 1 3
BDA 2003 affärsproblemlösning 3 USA: s historia / regering 1 3
BUAD 2053 företagsstatistik 3 BLAW 2033 Legal Environment of Business 3
ACCT 2003 Redovisningsprinciper I 3 ACCT 2013 Redovisningsprinciper II 3
Totalt timmar 16 Totalt timmar 15
JUNIOR

Falla Vår
Konst och humaniora 1 3 ECON 3003 pengar och bank 3
MGMT 3003 Management och organisationsbeteende 3 MGMT 3103 Operations Management 3
BUAD 3023 Business Communication 3 ACCT 3013 Intermediate Accounting II 3
ACCT 3003 Intermediate Accounting I 3 ACCT 3023 Redovisningsinformationssystem 3
ACCT 3043 Federal Taxes I 3 ACCT 3053 Federal Taxes II 3
Totalt timmar Totalt timmar
Senior

Falla Vår
MKT 3043 Principer för marknadsföring 3 FIN 3063 Business Finance 3
ACCT 4003 Avancerad redovisning I 3 MGMT 4083 affärspolicy 3
ACCT 4033 Revision 3 ACCT 4013 Avancerad redovisning II 3
Valfri 5 ACCT 4023 Kostnadsräkning 3
Valfri 3
Totalt timmar 14 Totalt timmar 15
1 Se lämpliga alternativ eller substitutioner i "Allmän utbildningskrav".
2 Studenter som har två års högskolealgebra med betyget "C" eller bättre och en matte ACT-poäng på 22 eller högre kan lämna College Algebra och anmäla sig direkt i MATH 2223 Kvantitativ affärsanalys. Om det utelämnas krävs ytterligare 3 timmars valämne. Studenter som överväger grundskolan rekommenderas att använda gratis elective timmar för att ta MATH 2914 Calculus I.

Villkoren för ovillkorlig tillträde

Arkansas Tech University diskriminerar inte på grund av färg, kön, ras, ålder, nationellt ursprung, religion eller funktionshinder i någon av dess praxis, policyer eller förfaranden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, upptagande, anställning, ekonomiskt stöd eller utbildningstjänster. Arkansas Tech University följer alla tillämpliga statliga och federala lagar, inklusive men inte begränsat till avdelning VI och avdelning VII i Civil Rights Act av 1964, ändrad, lagen om åldersdiskriminering i anställningsavtalet från 1967, ändrat, avdelning IX i utbildningsändringarna Av 1972, avsnitt 504 i rehabiliteringslagen ändringar av 1974, lagen om restaurering av borgerliga rättigheter från 1987, amerikanerna med funktionshinder Act of 1990 och civilrättslagen av 1991. Den Affirmative Action Office, Administration Building, Suite 212, har utsetts för att samordna överensstämmelseinsatser.

Viktiga datum
Prioriterade våransökningsdatum: 1 januari
Prioriterad höstansökningsfrist: 1 augusti

Skriv in Freshman / Ny student:

Nya studenter till Arkansas Tech University måste lämna in en ansökan om antagning, examen för college inträdesprov, en rekord dokumentera slutförandet av sekundära krav och bevis på immunisering dokumentera 2 MMR. Om du har samtidig högskolepoäng krävs en officiell utskrift från den institutionen. För Avancerad Placering (AP), College Level Examination Program (CLEP), eller International Baccalaureate (IB) kredit, ursprungliga poängrapporter eller en certifierad kopia från din gymnasium måste lämnas in innan krediten tilldelas. Ett minimikriterium för examenspoäng och betygsgenomsnitt anges nedan:

 1. Sammansatt ACT-poäng på 19 eller högre, komposit SAT-poäng på 990 eller högre på RSAT-skalan 1600 eller ett komposit SAT-poäng på 1330 på den tidigare SAT-provningen med en skala på 2400 eller ett komposit Next Generation ACCUPLACER-poäng på 246. Obs! Handskriftsexamen krävs inte för upptagningsändamål.

Avslutande av examenskrav från en folkhögskola, privat gymnasieskola eller ett hemskolans program som dokumenterar minst 2,0 / 4,0 kumulativt betygsgenomsnitt och slutförandet av högskolans grundskolekurs, ELLER minst GED-poäng på 600.
Studenter som har skrivit i enlighet därmed på en avancerad plats (AP), College Level Examination Program (CLEP) eller International Baccalaureate (IB) kan tjäna krediter mot examen vid Arkansas Tech University genom att få en kvalificerad poäng på undersökningarna. Dessa krediter kan tillgodose allmänna utbildningskrav. AP, CLEP och IB poäng bör dokumenteras på din ansökan om upptagande. Skicka in officiella betygsrapporter eller läsbara kopior präglade av din gymnasium till Admissionskontoret. Studenter som har förtjänat en internationell baccalaureat (IB) ska skicka in deras IB-transkript för utvärdering. Studenter som lyckats genomföra Internationella Baccalaureate Diploma Program kan tjäna krediter mot examen vid Arkansas Tech University.

Friskmän som inte uppfyller ovillkorliga antagningskrav kommer att godkännas villkorligt med ett minimumssammanställt ACT-poäng på 15, komposit SAT-poäng på 830 eller högre på RSAT-skalan 1600 eller ett komposit SAT-poäng på 1060 på den tidigare SAT-provningen med en skala av 2400, eller ett komposit Next Generation ACCUPLACER-poäng på 229, och genom att fylla högskolans kärna med ett genomsnitt på 2,0 / 4,0-poäng eller minst GED-poäng på 600.

Återkommande student:

Studenter som inte har deltagit i Arkansas Tech under det senaste året eller har deltagit i ett annat college eller universitet sedan senast deltagit Tech måste lämna in en ny ansökan om antagning. Krav på minsta betygsgraden är listade nedan:

 • Har inte deltagit i ett annat college sedan han deltog i Tech
  • Kumulativ Tech GPA på 2,0 eller högre
Har deltagit i ett annat college sedan han deltog i Tech
 • Kumulativ Tech GPA på 2,0 eller högre
 • Officiell högskoleutskrift (er) dokumenti
Senast uppdaterad Jul 2017

Om skolan

Arkansas Tech University is dedicated to student success, access, and excellence as a responsive campus community providing opportunities for progressive intellectual development and civic engagement. ... Läs mer

Arkansas Tech University is dedicated to student success, access, and excellence as a responsive campus community providing opportunities for progressive intellectual development and civic engagement. Embracing and expanding upon its technological traditions, Tech inspires and empowers members of the community to achieve their goals while striving for the betterment of Arkansas, the nation, and the world. Läs mindre