Läs den officiella beskrivningen

Bachelor of International Business

International Business program (IBB) är ett treårigt, heltid kandidatexamen program ges på engelska. Akademiker i IBB har förlängt praktiska kompetens som bygger på teoretiska kunskaper inom internationell affärsverksamhet och förvaltning; de även flerspråkig med goda språkkunskaper. De är beredda att arbeta i mid-level ledande befattningar i multinationella företag, internationella och nationella exportföretag, i detaljhandelsföretag samt i finansiella och statliga institutioner. De kan även utveckla egna företag på utländska marknader. De förvärvade kompetenserna gör det möjligt för dem att reagera flexibelt på förändringar i den globala mångkulturella affärsmiljön. Samtidigt ger IBB en mycket solid grund för vidare studier på masternivå.

Examen

Kandidater från IBB har rätt att använda titeln Bc. enligt tjeckisk lagstiftning (Bachelor of International Business).

Inträdesprov

Sökande slutföra ett inträdesprov i långväga form. Proceduren består av en uppsats om en viss ekonomisk ämne (min. 1200 ord) och en personligt brev, som båda måste vara skriven på engelska. Minst uppnå 50% på båda delarna (uppsats och motivation brev) krävs. Skype eller telefon intervju i engelska sker med de sökande, som klarar den skriftliga delen av testet (max. 50 poäng).

Grundläggande kurser

 • Grundmikro
 • Basiska makroekonomi
 • Geografi av världsekonomin
 • Principer för hantering
 • Introduktion till lag
 • Hållbar utveckling och miljö
 • Matematik för ekonomer
 • Internationell ekonomi
 • Marknadsföring och Business Policy
 • internationell handel
 • Statistik
 • redovisning
 • Corporate finance
 • International Business Operations
 • Retail management
 • Ekonomisk teori, policy och institutioner
 • informatik
 • Retail Marketing
 • Världsekonomin
 • Att göra affärer i utvalda World Markets
 • Språk Banor
 • Kandidatarbete Seminar

Affärsrelaterade Valbara kurser: olika, bland annat kurser som ges av gästprofessorer.

Tillgång till vidare studier

Den kandidat Diploma och tillägget till examensbevis är känd över hela världen när det gäller att uppfylla kraven för inträde i magisterexamen program. Universitetet för ekonomi, Prag erbjuder IBB akademiker möjlighet att fortsätta sina studier på masternivå i program ges på engelska, till exempel i International Business - Central European Business verkligheter mastersprogram.

Program undervisas på:
Engelska
Ryska
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
3 år
Heltid
Pris
3,800 EUR
pris per termin
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum