Kurs Introduktion

Det är är en heltid treårskontakt program för att ge den studerande med ett brett utbud av redovisning (ekonomisk och administrativ), revision, skatte- och ledningskompetens medan samtidigt bygga kompetens inom fokusområden kärn. Kurser i examen är krävande och kräver engagemang och omsorgsfulla arbete. Studenter är skyldiga att skriva tester och undersökningar under året. Graden ger akademiker med en bred redovisning examen som är ovärderlig i smide en karriär i världen för handel och industri. Läroplanen omfattar också allmän täckning av förvaltningen teori och affärs matematik / statistik och mellanliggande kurser i affärsjuridik och ekonomi. The Bachelor of Commerce (Accounting) examen in i näringslivet med gedigna teoretiska kunskaper som stöds av en stark problemlösning, kritiskt tänkande, beslutsfattande och strategisk kompetens. När eleven har kvalificerat sig, ger graden artikulation till forskarutbildning, bland annat, Bachelor of Commerce (Honours) examen.

Förutsättning (n):

Matric + E symbol i matematik, tillsammans med kandidatexamen påskrift

Utfall

Efter avslutad examen kommer utexaminerade kunna:

 • Uppvisa grundläggande kunskaper i en rad centrala discipliner, bland annat affärsetik, matematik, statistik, redovisning, skatter och handelsrätt.
 • Demonstrera framkant kunskap och expertis inom informationssystem.
 • Tillhandahålla korrekt finansiell information avgörande de organisatoriska strukturerna till ledningen för beslutsfattandet.
 • Applicera kompetens och färdigheter relaterade till de allmänna förvaltningsprinciper för planering, organisering, ledning och kontroll.
 • Visa förståelse för teorier och metoder som gäller revision inom handel och förvaltning studier.

Programstruktur

Minimilängden på detta program är tre år.

År 1

Termin Moduler

 • Företagsledning 101
 • Företagens ekonomi 102

Årlig Moduler

 • Redovisning 1
 • Economics 1
 • Handelsrätt 1

År 2

Termin moduler

 • Beskattning 201
 • Accounting Information Systems 202

Årlig moduler

 • Ekonomistyrning och finans 2
 • Revision 2
 • Redovisnings 2

År 3

Termin moduler

 • Beskattning 301
 • Etik 302

Årlig Moduler

 • Ekonomistyrning och finans 3
 • Revision 3
 • Redovisnings 3

Karriärmöjligheter

Denna grad ger ett attraktivt utbud av karriärmöjligheter och är en idealisk språngbräda till ett spännande utbud av redovisning och affärsrelaterade karriärmöjligheter. Dessa yrken kan omfatta men är inte begränsade till finansiell redovisning, ledning redovisning, revision och beskattning. Studenter denna kvalifikation kommer:

 • Har nödvändiga kunskaper och färdigheter och tillämpad kompetens för att kunna visa finansiell kompetens.
 • Kunna utöva nödvändiga rationella dom och beslutsfattande färdigheter som kommer att hjälpa investeringsplaneringsbeslut.
 • Förstå och uppskatta förändring och hantera förändringar inom organisationer.
 • Kunna analysera och lösa finansrelaterade problem.
 • Visa färdigheter som krävs för registrering och bearbetning av finansiell information.
 • Vara väl insatt i frågor i samband med etiskt beteende.
 • Utveckla den funktionella kompetens som krävs av en examen för att gå vidare till mellanchefsnivå inom en organisation
Program undervisas på:
Engelska

Se 1 fler kurser från Regent Business School »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
Pris
3
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Feb 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Feb 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum