PROFESSIONELL MÅL

Utveckla yrkeskunskaper deltagarna i säljteknik, marknadsföring och affärsutveckling, för att göra det möjligt för dem att utöva den kommersiella funktion (Frankrike & International).

Syftet med utbildningen är att utveckla den internationella marknadsföringsmetoder för att framställa kommersiella erbjudanden, förbereda kommersiella avtal, förhandla i en mångkulturell miljö, övervakning av internationella affärer och utveckla goda kunskaper i engelska verksamhet.

Det dokument som utfärdas av ITC har titeln "Technical Sales Manager Frankrike och internationellt."

Kandidat Marketing internationell handel erbjuder tre månaders klyvning, från januari till mars.

Det är möjligt att njuta av dessa 3 månader för praktik utomlands i ett av våra partnerföretag.

 • Titel certiferad av staten nivå II i samarbete med ITC. Denna titel är registrerad i det nationella registret av professionella certifieringar under "Teknisk Sales Manager Frankrike och International," nivå II - NSF kod 312P av ITC.

utbildningsinnehåll

 • Marknadsföring strategi och ledning
 • International Business Strategy
 • Internationella betalningar och finansiering
 • Hantering av försäljningsteam
 • LV en engelska eller spanska tystnadsplikt och affärs
 • viva minne
 • professionell övervakning projekt

TRADES BELAGDA

 • operativ marknadsföring försäljningschef i Frankrike eller internationell
 • International Operational Marketing Manager
 • Chef för International Junior Product
 • Kund Marketing Manager
 • Försäljningschef
 • Direct Marketing Konsult
 • Produktutvecklingschef
 • Assistant Product Manager
 • Projektledare i internationell marknadsföring

MISSIONS

 • Fastställande av en kommersiell handlingsplan i Frankrike och utomlands efter analys och bedömning av marknads komponenter
 • kommersiella och tekniska förhandlingar
 • Utveckling av rapporteringsverktyg med prognoser och resultat
 • Animationer säljmöten
 • Skapa länk mellan produktutveckling och ADV.
 • Management och Business Engineering

Körning av TRÄNING

Utbildningen varar 12 månader.

studerande på alternerande rytm:

12 veckor till 6 månader praktik

Studerande växelvis:

En vecka i skolan och 3 veckor i näringslivet

HASTIGHET

Studerande:

Anmälningsavgift: 850 € + Undervisning: 4 € 797,50 * Kontantavräknings Alternativ, 2 eller 7 gånger

alternerande status:

Kostnaden för utbildningen stöd inom ramen för ett proffskontrakt.

Program undervisas på:
Franska

Se 4 fler kurser från Formasup Campus »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
1 år
Deltid
Pris
5,647 EUR
avgift + undervisning
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum