Bachelor i teologi

Allmänt

Programbeskrivning

År 1996, den ständiga kommittén för biskoparna i Kongo godkänt en ny organisation av studier vid teologiska fakulteten, som trädde i kraft i oktober samma år. Reformen tog sin avgång från översynen av teologi Institutionen för programmet och humaniora vars dubbla ursprungliga syftet var i den teologiska bildandet av religiösa och låg studenter som inte är avsedda till prästerskapet, och inkulturation evangeliet genom integration, i teologisk utbildning, humaniora uppmärksam på miljön och kulturella traditioner.

Utan att överge dessa två frågor, den ständiga kommittén för Bishops bekräftar att kyrkan behöver lekmän utbildats i teologi, och betonade att bildandet av dessa måste vara densamma som för prästerna (utom, naturligtvis, frågor som rör den prästerliga departementet). Det blir ingen särskilt program för låg eller präster. För alla, kommer det att vara densamma på alla nivåer: Diplom, examen, ett diplom (DEA), PhD.

Dessutom måste alla teologi visat vid fakulteten att inculturated, utbildning inneboende humaniora till teologi åläggs alla studenter i teologi och detta på varje nivå.

Den Teologiska fakulteten avser inte bara att utbilda specialister teologisk utbildning vid universiteten, de stora seminarier och Scholasticates men också utbildning av kompetent personal för teologiska animation, apostoliska, pastoral och liturgiska inom trossamfund och Christian.

Det finns inom denna förmåga fyra riktningar:

  • bibliska
  • dogmatisk
  • moral
  • pastorala

Grundläggande utbildning omfattar två cykler: 3 års examen och 2 grund år. Teologin utbildningsprogrammet kan slutföras genom en av sammanläggning av gymnasieutbildning högre grad som ger licenstagaren att undervisa i gymnasieskolor.

På forskarnivå, kan eleverna förvärva kvaliteter av Advanced Studies Diploma in Theology, teologie doktor och docent i högre utbildning i teologi.

Propédeutique Philosophical (= LMD Förberedande)

utbildningsmål

Den PROPEDEUTISK syftar till att ge en filosofisk grund för studenter som vill genomföra teologiska studier. På ett år kandidater är beredda att ta itu med dessa grundläggande studier av kurser i filosofi och vissa humaniora kurser. Under den första cykeln av teologi, kandidater från PROPEDEUTISK följer fortfarande två kompletterande kurser i filosofins historia.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

L’Université Catholique du Congo est une Université privée Catholique réputée par son excellence, par son dynamisme, par sa qualité exceptionnelle des enseignements offerts à ses étudiants et pour la ... Läs mer

L’Université Catholique du Congo est une Université privée Catholique réputée par son excellence, par son dynamisme, par sa qualité exceptionnelle des enseignements offerts à ses étudiants et pour la pertinence de son programme d’études. Läs mindre