Kandidatexamen i äventyrs- och utomhusundervisning

Allmänt

Programbeskrivning

Äventyr och utomhusundervisning
Samhällsutbildare, kandidatexamen i humaniora, 210 hp

125874_talvi.jpg

Studera vid Humak University of Applied Sciences , den ledande institutionen för högre utbildning inom äventyrsutbildning i Finland.

Samhällspedagogstudierna utbildar specialister inom äventyrs- och utomhusundervisning. Äventyrs- och utomhusundervisning är baserad på erfarenhets- och aktivitetsbaserad inlärningsmetodik och syftar till att stödja tillväxt, utveckling, välbefinnande och byrå för individer, grupper och samhällen.

Grundläggande information

 • Studier börjar: september.
 • Undervisningsspråk: engelska.
 • Undervisningstid: Undervisning på dagen.
 • Lägesläge: Kontaktundervisning, Blended learning, Online Studies
 • Utbildningsform: Erfarenhetsinlärning, Coaching, Individuellt lärande, Handledda praktikplatser, Arbetsbaserat lärande.
 • Utbildningens omfattning: 210 hp se studieinnehåll.
 • Planerad varaktighet: 3,5 år, inklusive sommarsemestrar.
 • Studieavgift: Avgift från studenter som kommer utanför EU / EES och Schweiz, 9000 euro / studieår. EU / EES-området och schweiziska medborgare debiteras inte.
 • Transport- och utrustningsavgift: 1000 euro / studieår (ingår i undervisningsavgiften).
 • Kvalifikationer: Bachelor of Humanities (BH, i finska yhteisöpedagogi (AMK))

Karriärmöjligheter

Studierna i samhällsutbildning med äventyrspedagogisk inriktning coachar eleverna för att behärska de olika färdigheter som behövs inom det professionella samhället och äventyrsutbildning. Studenter förvärvar de grundläggande principerna och praxisna i förebyggande arbete och välbefinnande och bekänner sig med olika handlingsformer i samhällen och samhället.

Under studierna förvärvar eleverna pedagogiska, sociala, tekniska, miljömässiga och säkerhetsfärdigheter och är också förberedda för entreprenörskap. Praktiska utbildningsperioder och samarbete med arbetslivet är en väsentlig del av utvecklingen av samhällets kompetens och äventyrsutbildningskompetenser hos eleverna.

Metoderna för äventyr och utomhusundervisning kan tillämpas i olika miljöer och sammanhang med olika målgrupper, i olika samhällssektorer. Äventyrsutbildning kan till exempel tillämpas inom områdena förebyggande arbete, ungdoms- och icke-statliga organisationer, utbildning och träning och natur- och äventyrsbaserat entreprenörskap. Beroende på elevernas egna intressen och specialisering kan de dessutom välja att arbeta som instruktörer i t.ex. kajakpaddling, vandring, bergsklättring och skidåkning.

122320_122318_pexels-photo-532803.jpeg

Pixabay / Pexels

Teori sätter in praktiken

Från studiens början kommer den teoretiska ramen för äventyrs- och utomhusundervisning att tillämpas genom olika slags aktiviteter och utflykter, t.ex. vandringar och vandringar, kajakutflykter, sommar- och vinterläger och nordiska vinteraktiviteter. Genom erfarenhets- och aktivitetsbaserade processer kommer eleverna att lära sig att planera, organisera, implementera och utvärdera säkra äventyrs- och utomhusaktiviteter för olika målgrupper i olika miljöer och under olika omständigheter.

Under studierna kommer eleverna att lära sig flera nya färdigheter, särskilt pedagogiska, ledarskap, sociala, miljömässiga, tekniska och säkerhetsfärdigheter. Studierna för samhällsledare kommer också att täcka områden som det nordiska välfärdssystemet, förebyggande arbete, jämlikhet, mångfald och entreprenörskap.

Studiestruktur

Studiets arbetsbelastning motsvarar 210 högskolepoäng. Utbildningen omfattar följande kärninnehåll:

 • Allmänna studier 10 hp
 • Professionella studier 125 hp
  • Professionella språkstudier 15 hp
  • Introduktion till samhällsutbildning 10 hp
  • Pedagogiska färdigheter i äventyrsutbildning 40 hp
  • Tekniska färdigheter i äventyrsutbildning 30 hp
  • Samhällsstudier 30 hp
 • Avancerade professionella studier 30 hp
  Professionalism inom äventyrsutbildning:
 • Nätverks- och partnerskapsutveckling 15 hp
 • Äventyrspedagogisk programmering 15 hp
 • Studier i tillämpad forskning och utveckling, inklusive kandidatexamen (slutprojekt) 30 hp
 • Valfria studier 15 hp

Vad du kan förvänta dig i praktiken

Dina samhällsutbildningsstudier kommer att fokusera på äventyr och utomhusaktiviteter. Du studerar både inomhus och utomhus. Du kommer att delta i flerdagars campingturer där du sover i tält och / eller i vildmarkshytter. Dagarna på campus börjar vanligtvis klockan 9.15 och pågår till 16.00. Fältresedagarna kan hålla längre. Under praktikperioderna bestäms det dagliga schemat av praktikplatsen.

Under det första året av dina studier kan du förvänta dig att ungefär 1/3 av tiden kommer att läggas på klasser / aktiviteter / övningsfärdigheter, 1/3 av tiden kommer att läggas på projekt / självständiga studier / gruppuppgifter och sista 1/3 kommer att tillbringas i praktikplatser (arbetslivsbaserad praktisk utbildning).

För mer information:

https://studyinfo.fi/wp2/en/

https://www.humak.fi/en/

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Humak University of Applied Sciences is engaged in the development of higher education and modernization of the world of work. We contribute to working new types of higher education, as well as resear ... Läs mer

Humak University of Applied Sciences is engaged in the development of higher education and modernization of the world of work. We contribute to working new types of higher education, as well as research, development, and innovation that serve students on their career path and support professional partners as they develop their own activities. Läs mindre