Resan från den finska skärgården till arktiska Lappland
Kandidatexamen i äventyrs- och utomhusundervisning
Kandidat i humaniora 210 hp
Samhällslärare, äventyr och utomhusundervisning

Studera vid Humak University of Applied Sciences , den ledande institutionen för högre utbildning inom äventyrsutbildning i Finland.

Samhällspedagogstudierna utbildar specialister inom äventyrs- och utomhusundervisning. Äventyrs- och utomhusundervisning är baserad på erfarenhets- och aktivitetsbaserad inlärningsmetodik och syftar till att stödja tillväxt, utveckling, välbefinnande och byrå för individer, grupper och samhällen.

Som grund för studierna är ett tvärvetenskapligt teoretiskt ramverk, som tillämpas i mångsidiga autentiska lärandemiljöer, såsom sjöar, havet, skogar och i Lapplands fjäll och vildmark. Under studierna lär sig eleverna att planera och genomföra säkra äventyrspedagogiska processer för olika målgrupper och utvärdera och utveckla äventyrsutbildningsaktiviteter.

Efter examen har studenter flera anställningsmöjligheter inom olika sektorer i nationella och internationella arbetsmiljöer. Gemenskapspedagoger med äventyrsinriktad orientering kan anställas till exempel inom ungdomsarbete, organisationsarbete, utbildning och utbildning, välbefinnande eller natur- och äventyrsbaserat entreprenörskap.

Beroende på elevernas egna intressen och specialisering kan de välja att arbeta som instruktörer eller guider i t.ex. kajakpaddling, vandring, bergsklättring och skidåkning.

Grundläggande information

 • Studier börjar: september.
 • Undervisningsspråk: engelska.
 • Undervisningstid: Undervisning på dagen.
 • Lägesläge: Kontaktundervisning, Blended learning, Online Studies
 • Utbildningsform: Erfarenhetsinlärning, Coaching, Individuellt lärande, Handledda praktikplatser, Arbetsbaserat lärande.
 • Utbildningens omfattning: 210 hp se studieinnehåll.
 • Planerad varaktighet: 3,5 år, inklusive sommarsemestrar.
 • Studieavgift: Avgift från studenter som kommer utanför EU / EES och Schweiz, 9000 euro / studieår. EU / EES-området och schweiziska medborgare debiteras inte.
 • Transport- och utrustningsavgift: 1000 euro / studieår (ingår i undervisningsavgiften).
 • Kvalifikationer: Bachelor of Humanities (BH, i finska yhteisöpedagogi (AMK))

Karriärmöjligheter

Studierna i samhällsutbildning med äventyrspedagogisk inriktning coachar eleverna för att behärska de olika färdigheter som behövs inom det professionella samhället och äventyrsutbildning. Studenter förvärvar de grundläggande principerna och praxisna i förebyggande arbete och välbefinnande och bekänner sig med olika handlingsformer i samhällen och samhället.

Under studierna förvärvar eleverna pedagogiska, sociala, tekniska, miljömässiga och säkerhetsfärdigheter och är också förberedda för entreprenörskap. Praktiska utbildningsperioder och samarbete med arbetslivet är en väsentlig del av utvecklingen av samhällskunskaper och äventyrsutbildningskompetenser hos eleverna (se även Learning Environments).

Metoderna för äventyr och utomhusundervisning kan tillämpas i olika miljöer och sammanhang med olika målgrupper, i olika samhällssektorer. Äventyrsutbildning kan till exempel tillämpas inom områdena förebyggande arbete, ungdoms- och icke-statliga organisationer, utbildning och träning och natur- och äventyrsbaserat entreprenörskap. Beroende på elevernas egna intressen och specialisering kan de dessutom välja att arbeta som instruktörer i t.ex. kajakpaddling, vandring, bergsklättring och skidåkning.

122320_122318_pexels-photo-532803.jpeg

Pixabay / Pexels

Erfarenhets- och aktivitetsbaserat lärande

Genom erfarenhets- och aktivitetsbaserade processer kommer eleverna att lära sig flera nya färdigheter. Dialogen mellan teori och praktik kommer att betonas genom utbildningen.

Teori sätter in praktiken

Från studiens början kommer den teoretiska ramen för äventyrs- och utomhusundervisning att tillämpas genom olika slags aktiviteter och utflykter, t.ex. vandringar och vandringar, kajakutflykter, sommar- och vinterläger och nordiska vinteraktiviteter. Genom erfarenhets- och aktivitetsbaserade processer kommer eleverna att lära sig att planera, organisera, implementera och utvärdera säkra äventyrs- och utomhusaktiviteter för olika målgrupper i olika miljöer och under olika omständigheter.

Under studierna kommer eleverna att lära sig flera nya färdigheter, särskilt pedagogiska, ledarskap, sociala, miljömässiga, tekniska och säkerhetsfärdigheter. Studierna för samhällsledare kommer också att täcka områden som det nordiska välfärdssystemet, förebyggande arbete, jämlikhet, mångfald och entreprenörskap.

Studiestruktur

Dialog mellan teori och praktik kommer att betonas genom hela läroplanen. Studenternas kunskaper och färdigheter kommer att utvecklas från faktakunskap, stödd av praktisk erfarenhet, mot mer abstrakt och analytisk kunskap och färdigheter.

Studierna är heltidsstudier, inklusive sommarsemester. Minst 30 högskolepoäng kommer att genomföras som praktiserade praktikplatser antingen i Finland eller utomlands. Studenternas studie- och arbetshistoria kommer att beaktas (erkännande av förkunskaper) i deras individuella studieplaner.

Studiets arbetsbelastning motsvarar 210 högskolepoäng. Utbildningen omfattar följande kärninnehåll:

 • Allmänna studier 10 hp
 • Professionella studier 125 hp
  • Professionella språkstudier 15 hp
  • Introduktion till samhällsutbildning 10 hp
  • Pedagogiska färdigheter i äventyrsutbildning 40 hp
  • Tekniska färdigheter i äventyrsutbildning 30 hp
  • Samhällsstudier 30 hp
 • Avancerade professionella studier 30 hp
  Professionalism inom äventyrsutbildning:
 • Nätverks- och partnerskapsutveckling 15 hp
 • Äventyrspedagogisk programmering 15 hp
 • Studier i tillämpad forskning och utveckling, inklusive kandidatexamen (slutprojekt) 30 hp
 • Valfria studier 15 hp

Slutuppsats / projekt

Slutprojektet (kandidatexamen) är ett arbetslivsorienterat utvecklingsprojekt. Genom det slutliga projektet visar eleverna sina förmågor att utveckla ett arbetsliv på ett konkret sätt. Det slutliga projektet kan genomföras individuellt eller som grupp. Det slutliga resultatet av projektet kan t.ex. vara en produkt eller en händelse.

Vad du kan förvänta dig i praktiken

Dina samhällsutbildningsstudier kommer att fokusera på äventyr och utomhusaktiviteter. Du studerar både inomhus och utomhus. Du kommer att delta i flerdagars campingturer där du sover i tält och / eller i vildmarkshytter. Dagarna på campus börjar vanligtvis klockan 9.15 och pågår till 16.00. Fältresedagarna kan hålla längre. Under praktikperioderna bestäms det dagliga schemat av praktikplatsen.

Under det första året av dina studier kan du förvänta dig att ungefär 1/3 av tiden kommer att läggas på klasser / aktiviteter / övningsfärdigheter, 1/3 av tiden kommer att läggas på projekt / självständiga studier / gruppuppgifter och sista 1/3 kommer att tillbringas i praktikplatser (arbetslivsbaserad praktisk utbildning). Vänligen bekanta dig med strukturen för studierna och läroplanen.

Utrustning och kläder

Humak tillhandahåller all speciell äventyrs- och utomhusutrustning, som tält, kaminer, paddlar, rep och sele. När det gäller kläder, var uppmärksam på de fyra säsongerna!

Mer information om kläder och utrustning ges i godkännandebrevet. Som ny student får du en lista som hjälper dig att förbereda dig för dina studier. Listan ger dig exempel på lämpliga utomhuskläder och andra campingrelaterade redskap som behövs för studierna.

Program undervisas på:
 • Engelska
Senast uppdaterad Oktober 8, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2020
Duration
42 månader
Heltid
Pris
9,000 EUR
Studieavgiften är 9000 € för icke-EU / EES / schweiziska studenter per läsår.EU / EEA-området och schweiziska medborgare är inte föremål för avgiften.
Deadline
Jan 22, 2020
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Dec 2023
Sista anmälningsdag
Jan 22, 2020

Sep 2020

Location
Sista anmälningsdag
Jan 22, 2020
Slutdatum
Dec 2023