Läs den officiella beskrivningen

BA i Business - Psykologi

Att förstå mänskligt beteende är nyckeln till framgång i dagens ständigt föränderliga och krävande arbetsmiljöer. En Kendall Business grad med en psykologi koncentration kan hjälpa akademiker att förbereda sig för ett brett spektrum av karriärfält, inklusive reklam, marknadsföring, försäljning och personal - fält som kräver relationella färdigheter att vara sysselsättningsklar.

Genom sina studier och praktikplatser, som kan omfatta utlandsstudier, är studenterna redo att bidra till framgångsrika företag över hela världen.

Psykologi Kurs provtagning:

Personlighetsteorier - Omfattar teorier om personlighet, inklusive grundläggande teoretiska perspektiv, personlighetsbedömning, personlighetsmönster som uppstår genom interaktionen mellan individen med miljön och aktuella ämnen.

Socialpsykologi - Fokuserar på individens sociala utveckling och effekterna av individuella beteenden och grupper på varandra, inklusive bildandet av attityder och attitydförändringar, gruppernas och gruppprocessernas karaktär och teoretiska perspektiv på socialpsykologi.

Utbildningspsykologi - ger en översikt över psykologiska begrepp och teorier när de relaterar till undervisning och lärande och undersöker rollen som kognitiv, social och emotionell utveckling i lärandet samt hur individuella lärandes behov kan identifieras och hanteras.

Motivation - Ger en översikt över aktuella teorier och forskning i motivation och täcker effekten av behov, önskemål och incitament för beteende.

Konsumentbeteende - anser att de rationella och irrationella påverkan på köparbeslut fattas av konsumenterna och undersöker de individuella påverkningarna av kognition, konditionering och påverkan samt de generella effekterna av generation, demografi och miljö med avseende på deras användning i reklam, marknadsföring, marknadsföring , och försäljning.

Onormal psykologi - Introducerar de teoretiska metoderna och empirisk forskning inom psykologi som används för att definiera, bedöma, kategorisera, förebygga och behandla psykiska störningar.

Organisationspsykologi - Tillämpar psykologiska principer och forskning för individens studie i organisationsinställningar, inklusive forskning, motivationsprocesser, ledarskap och ledningsstilar, fysisk miljö, stress, alienation, burnout, arbetsnöjdhet, organisationsförändring, bedömning av arbetsprestanda, kommunikationsfrågor och tekniska och kulturella influenser.

Psykologi i näringslivet - Presenterar en rad olika psykologiska tillämpningar inom näringslivet, inklusive forskningsmetoder, personalpsykologi, prestationsutvärdering, motivation och trivsel, organisationsbeteende och ledarskap och ledning.

Mångfald på arbetsplatsen - Studier interkulturell interaktion på arbetsplatsen och dess inverkan på produktiviteten i ett globalt samhälle och innefattar socialpsykologi och multikulturella studier för att öka studentens självmedvetenhet och skicklighet i att interagera med dem från ett brett utbud av bakgrunder.

Introduktion till sociologi - Ger en grundläggande introduktion till sociologins akademiska disciplin. Det handlar om att lära sig om sociologisk resonemang, där eleverna lär sig att kritiskt undersöka de sociala krafter som formar personligheter, institutioner och kultur.

Program undervisas på:
Engelska

Se 14 fler kurser från Kendall College »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Jan. 2020
Duration
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Jan. 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum