Read the Official Description

Efter avslutad nationell examensbevis kan kandidaterna, med förbehåll för tillämpliga programföreskrifter, anmäla sig till kandidatexamen i teknik (Baccalaureus Technologiae -BTech). BTech kräver minst ett års ytterligare studie.

En kandidatexamen i det relevanta utbildningsområdet ges till kandidater efter avslutad samtliga teoretiska krav.

Denna kvalifikation är avsedd för studenter som specialiserat sig inom bygghantering. Studenter som har erhållit denna kvalifikation kommer att vara behöriga att utföra tjänster som är relevanta för kontraktsplanering och egenutveckling.

Resultat

Utgångsnivåresultat:

Den kvalificerade studenten kommer att kunna:

  1. Ge ekonomisk förvaltning kompetens och skapa medvetenhet om entreprenörskap.
  2. Rådgivning om investeringar i fastigheter.
  3. Ge ett integrerat tillvägagångssätt för planering och hantering av kontrakt.

Förkunskapskrav och urvalskriterier

Ett UJ Nationellt Diplom efter 2007: Byggnad som leder till BTech Construction Management, med minsta behörighet för ett 60% aggregat för National Diploma: Building, vid första försöket och som har gjort 60% för ämnet Construction Management 3 på Diploma nivå.
Studenter som inte uppfyller de uppsatta kraven kan övervägas efter minst två års erfarenhet av postdiploma inom byggbranschen.
Studenter som inte har uppfyllt ovanstående akademiska krav och som har ett UJ Nationellt Diplom: Byggnad men som är anställda och har uppnått minst 55% för alla huvudämnen, Byggledning, Byggteknik, Kvantitetskontroll och Prisanalys och Beräkning, kan övervägas med en följebrev med stark rekommendation från respektive arbetsgivare.

Non-Post 2007 UJ National Diploma: Byggnads- och icke-UJ-sökande kan accepteras om de uppfyller kraven som fastställs av avdelningschefen. Dessa kan erhållas från avdelningschefen på begäran.

Konferens av examen

Baccalaureus Technologiae: Konstruktionsledning kommer att ges till studenter som har fullgjort alla föreskrivna moduler framgångsrikt.

Program taught in:
Engelska

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

Last updated June 14, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2019
Duration
1 år
Deltid
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum