BIng (Hons) i maskinteknik

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning

Översikt

Det moderna samhället behöver högkvalificerade maskintekniker för deras professionella maskintekniska färdigheter och expertis. Maskinteknik erbjuder en spännande miljö där många färdigheter sammanförs för att möjliggöra för studerande att förstå:

  • Hur produkter konstrueras, tillverkas och stöds.
  • Hur och var analytisk ingenjörsvetenskap och matematik används i design, utveckling och forskning.
  • Hur användning och hantering av resurser är viktigt för samhället och företagens konkurrenskraft.
  • Hur det är nödvändigt att kommunicera och presentera koncept för både ingenjörer och ingenjörer.

Maskiningenjörer spelar nyckelroller i alla industrisektorer, från rymd och olja och gas, genom livsmedel och transport, till tillverkningsindustrin, kemisk industri och underhållning. Professionella maskintekniker är i framkant när det gäller förvaltningen av jordens naturresurser, eftersom de strävar efter att möta de moderna världens motstridiga krav, särskilt önskan om ständigt ökande levnadsstandard inför begränsade resurser och miljöhänsyn.

Dessa utmaningar är kanske tydligast inom energiproduktion och -användning. I många delar av världen är tillhandahållandet av adekvat vattenförsörjning ett allt mer pressande problem. Förutom att de har viktiga roller för att tillhandahålla dessa grundläggande nödvändigheter tillhör mekaniska ingenjörer team som ansvarar för design och tillverkning av otaliga artiklar vi tar för givet idag, från flygplan till konstgjorda leder.

Varför studera maskinteknik på Heriot-Watt Universitys Dubai Campus?

  • Lägg grunden för en karriär inom maskinteknik, ett område med utmärkta och varierande karriärmöjligheter.
  • Lär dig hur många enheter och maskiner vi tar för givet arbete.
  • Studera ett ämne som låter dig tillämpa principerna för matematik och fysik på den verkliga världen.
  • Lär dig de färdigheter som kommer att göra dig i stånd att flytta till ledningsroller som professionell ingenjör.
  • Utforska de spännande världarna inom transport, tillverkning, kraftverk, medicinsk teknik och många andra.
  • Oavsett din sista karriärväg kommer utvecklingen av förmågan att tillämpa kvantitativa metoder för att lösa problem - grunden för teknik - vara en ovärderlig tillgång.

Kursinnehåll

Första året

Tyngdpunkten ligger på att utveckla grundläggande matematiska, vetenskapliga och kommunikativa färdigheter. Ämnen inkluderar fysik, design och tillverkning, materialvetenskap, ingenjörsvetenskap, elektronik och grundläggande matematik.

Andra året

Ämnen inkluderar maskindesign, elektriska maskiner, vätskemekanik, termodynamik, design och tillverkning, avancerad matematik och materialstyrka.

Tredje året

Ämnen inkluderar tillämpad termodynamik, vätskemekanik, design och tillverkning, styrteknik och instrument, styrning och ett alternativ att ta energistudier eller bilteknologier.

Fjärde året

Förutom ett individuellt forskningsprojekt tar studenter kurser i design och tillverkning och kan välja att vara mer specialiserade i sitt val av ingenjörsvetenskaper genom att välja bland alternativ i Fluid Dynamics, Thermodynamics, Strength of Materials and Machine Dynamics.

Karriär

Det finns en ständig efterfrågan på kandidater inom maskinteknik i många sektorer, inklusive kraftproduktion, olja och petrokemi, transport, byggtjänster, verktyg och tillverkning. Det finns få aktiviteter som inte kräver maskintekniska insatser i något skede, och detta återspeglas i de möjligheter som finns för mekaniska ingenjörer. Många ingenjörer flyttar till ledningspositioner där deras kompetens- och problemlösningsfärdigheter värderas.

Engelska språkkrav

Där engelska inte var undervisningsmediet på gymnasiet, måste de sökande visa engelska språkkunskaper motsvarande IELTS 6.0 Academic (utan inslag under 5.5).

Ansökningstiden

Vår Dubai Campus driver en rullande antagningsprocess året runt: så snart ett intag har avslutats börjar vi acceptera ansökningar om nästa. Det är också möjligt för dig att skjuta upp ditt startdatum i upp till ett år.

De flesta studenter tillämpar 6–10 månader före det valda intaget. Vi kan acceptera ansökningar fram till 3 veckor innan varje intag börjar, men du bör notera att en sen ansökan nästan säkert kommer att innebära en försening i tillhandahållandet av väsentliga administrativa tjänster, till exempel ditt studenterutbildningskort (utan vilket du inte kommer att vara kan komma åt biblioteket eller onlinetjänster).

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Pioneering British education in Dubai, with highly acclaimed degree programmes that meet the specific demands of local business and industry.

Pioneering British education in Dubai, with highly acclaimed degree programmes that meet the specific demands of local business and industry. Läs mindre
Akademisk stad