BFA i Visual Arts

Lund University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

BFA i Visual Arts

Lund University

Programöversikt

Bachelor of Fine Arts-programmet på Malmö Konstakademi ger förberedelser för en internationell karriär. Vi tar ditt eget konstnärliga arbete som utgångspunkt för att undervisa teoretiska och praktiska ämnen.

Det treåriga bachelorprogrammet består av individuellt arbete i egen studio, individuell handledning från professorer och annan lärare, samt tidskurser i de viktigaste områdena konstnärlig teknik, konstnärlig skapande och konstteori. Våra internationellt aktiva professorer arbetar inom en rad olika konstnärliga områden. Detta leder till en viktig samverkan på Malmö Konstakademi och ger dig också möjlighet att välja kurser som speglar dina konstnärliga avsikter.

Programmet börjar med en uppsättning obligatoriska grundkurser som främst handlar om olika konstnärliga tekniker och utvecklingen av konstnärens roll över 200 år. Därefter väljer studenterna ett brett utbud av kurser i teori, teknik och konstnärlig skapande. Kurserna presenteras i den första veckan i varje termin. Kurser som erbjuds varierar från år till år beroende på elevernas intressen och nuvarande konstnärlig verksamhet för lärare.

Studerande som framgångsrikt uppnår 180 högskolepoäng genom egen studioutövning och slutförandet av kurser tilldelas en kandidatexamen för konst. Studenterna måste också ha deltagit i en grupputställning på gallerian i Malmö och har skrivit en kortare text utifrån sin egen konstnärliga ställning. Professorer på Malmö Konstakademi fungerar som examinator för grundutbildade studenter och en extern granskare är alltid inbjuden att delta i bedömningen.

En kandidatexamen från Malmö Konstakademi berättigar dig till att ansöka om det tvååriga mastergradsprogrammet som vi erbjuder, eller för magisterprogram på andra institutioner.

Programmoduler

FIRST ÅR, HÖGEMÄSTNING: Inledande kurser i konstteori, skriv om eget konstnärligt arbete, videoredigering, fotografering och skulpturteknik.

FÖRSTAÅR, SPRINGSEMESTER: Studenter väljer från ett antal valbara kurser om ämnen som konstnärlig teknik, konstnärlig tolkning, konsthistoria, konstteori och relaterade områden. Allt konstnärligt arbete övervakas genom dialog med de lärare / lärare som skolan tillhandahåller.

ÖVRIGA ÅR OCH TREDJE ÅR, HÖGEMEDDELNING: Studenter väljer fritt bland ett antal valbara kurser om ämnen som konstnärlig teknik, konstnärlig tolkning, konsthistoria, filmhistoria, konstteori och relaterade områden. Ett antal uppsatta kurser erbjuds också för att förbereda examensprojektet.

TREDJE ÅR: Vårterminen är avsedd för ett examensarbete (30 hp), som presenteras i en grupputställning. En del av projektet är en skriftlig text där studenten redogör för sitt konstnärliga arbete i förhållande till en förståelse av det konstnärliga sammanhang där de arbetar (med tonvikt på det senare). Under våren finns det regelbundna diskussioner med lärare och inbjudna kuratorer om vad det innebär att delta i en grupputställning, vilken typ av sammanhang som skapas, vilken typ av val som görs och den enskilda konstnärens roll. Detta görs i en serie två-dagars seminarier som hålls varannan vecka. Under vårterminen har studenter tillgång till en egen lärare vid Akademin samt en extern handledare. Professorer på Malmö Konstakademi fungerar som examinator för kandidatexamen i samråd med en extern expert.

Karriärmöjligheter

Efter avslutad kurs ska studenten ha förvärvat den praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs för självständigt arbete inom en rad professionella roller. Vidare ska eleverna ha förvärvat grundläggande kunskap om entreprenörskap för att kunna arbeta professionellt i en ständigt föränderlig kulturplats och de färdigheter som krävs för att självständigt bedriva vidare studier inom bildkonst.

Läs mer om detta program på Malmö Konstakademins hemsida: http://www.khm.lu.se/en/studies/programme/bachelor-of-fine-art-180-credits

Om Malmö Konstakademi

Malmö Konstakademi erbjuder en modern konsthögskola: Akademins utbildning är inte indelad i separata former av konstnärligt uttryck och akademin har en livlig utbyte med det internationella konstsamfundet med många besökande internationella konstnärer och gästlärare. Akademin erbjuder ett brett utbud av kurser inom konstteori, teknik och tolkning och gör det möjligt att delta i olika typer av tvärvetenskapliga projekt.

Malmö Konstakademi har nyligen flyttat till nya lokaler som har välutrustade verkstäder för trä, metall, gips, plast, lera, betong och linsbaserade medier. film, digital video och analog fotografering, digital bildbehandling, 3D-utskrift och animering. Lokalerna erbjuder stora projektstudior samt privata studior för studenterna, ett bibliotek och föreläsnings- och studierum.

Läs mer om Malmö Konstakademi på www.khm.lu.se/en/

Varför Lund University ?

Lund University grundades 1666 och är ett av Nordeuropas äldsta, bredaste och finaste universitet. Universitetet är bland världens 100 största universitet i QS World University Rankings 2019 och är det första valet för internationella studenter att komma till Sverige - ett av världens mest innovativa, hållbara och demokratiska länder.

Om du vill börja bygga ditt internationella nätverk i en global klassrumsinställning, är Lund University ett bra alternativ. Upplev ett annat sätt att lära sig i ett land som rankas som ett av de bästa i världen för att tillhandahålla högre utbildning. Grupparbete och informella lärar-studentrelationer underlättar fördjupning.

Universitetet ligger i Lund, en charmig och kompakt universitetsstad i södra Sverige, bara 35 minuter från Köpenhamns flygplats i Danmark. Staden är känd för sitt livliga studentliv och är också hem för många världsledande forskningsanläggningar och internationella företag.

Läs mer om Lund University på www.lunduniversity.lu.se

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad October 13, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
3 år
Heltid
Information
Deadline
Locations
Sverige - Malmö, Skåne County
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Sverige - Malmö, Skåne County
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan