BEng / BEngTech / BEngTech Utökad inom maskinteknik

Allmänt

Programbeskrivning

BEngTech i maskinteknik

Syftet med BEngTech i maskinteknik är att bygga upp nödvändig kunskap, förståelse, förmågor och färdigheter som krävs för vidareutbildning för att bli en kompetent praktiserande maskintekniker. Specifikt ger examen utexaminerade med:

 • Förberedelse för karriärer inom teknik själv och områden som potentiellt kan dra nytta av ingenjörskunskaper, för att uppnå teknisk kompetens och för att bidra till ekonomin och nationell utveckling;
 • Den utbildningsbas som krävs för registrering som professionell teknik vid ECSA.
 • För kandidater med lämplig prestationsnivå, förmågan att gå in i NQF nivå 8-program och sedan gå vidare till magisterexamen.
 • För certifierade ingenjörer, utbildningsbasen för att uppnå kunskaper i maskinteknik / anläggningsdrift och arbetshälsa och säkerhet.

BIng i maskinteknik

Syftet med examen är att utveckla en teknisk intellektuell som kan identifiera, utvärdera och formulera samhällets tekniska behov i stort och undersöka och lösa de identifierade tekniska problemen kreativt och innovativt genom att tillämpa vetenskapliga, matematiska, tekniska, ekonomiska och andra. relevanta principer och metoder. Kvalificeringen förbereder studenterna för ingenjörsvetenskap, design och projektbaserad karriär genom grundläggande förståelse, användning och lämplig tillämpning av tekniska metoder, färdigheter, verktyg och informationsteknologi. Utbildningen ger också en plattform för livslångt lärande.

University of Johannesburg fakultet för teknik och den byggda miljön - den första i Sydafrika som utrullar det bredaste och omfattande utbudet av BEngTech-examen.

I linje med avdelningen för högre utbildning och utbildning (DHET), Council of Higher Education's CHE: s nya högre utbildningskvalitetsdelsram (HEQSF) och Engineering Council of South Africa (ECSA), University of Engineering and the Built Miljö (FEBE) vid University of Johannesburg har lanserat sina godkända treåriga BEngTech- och byggnadsmiljöutbildningar. Dessa nya program utvecklas för att främja vår strategi för Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) - University of Johannesburg är medlem i CDIO-konsortierna.

Följaktligen kommer de flesta av FEBE: s nationella diplom- och BTech-program gradvis att avvecklas. Det sista intaget av de tre årens nationella diplom inträffade i januari 2016. Vi uppmanar nationella diplomexamener / alumnus som inte har registrerat eller slutfört sin BTech, att registrera sig och genomföra sina examina så snart som möjligt.

BEngTech-program

Programmen stödjer utvidgad tillgång, förbättrad kvalitet och ökad mångfald av bestämmelser och stärker ett starkare och mer samarbete mellan högskolor och utbildningsinstitutioner och arbetsplatsen. Dessutom svarar programmen på behoven hos enskilda medborgare, arbetsgivare i både offentlig och privat sektor samt de bredare samhälls- och utvecklingsmålen. Programmen gör det möjligt att förbättra artikuleringen mot forskarutbildningen och utfallsnivåerna är anpassade till de från South African Engineering Council (ECSA), som har undertecknat överenskommelser som är associerade med International Engineering Alliance (IEA).

Utgångsnivåresultat / kandidatattribut för den nya BEngTech:

Såsom krävs av Engineering Council of South Africa (ECSA) kommer BEngTech-programmen att bedömas mot elva utgångsnivåutfall (ELO). Dessa listas nedan enligt följande:

 • Problemlösning
 • Tillämpning av vetenskapliga och tekniska kunskaper
 • Engineering Design
 • Undersökning
 • Tekniska metoder, färdigheter, verktyg, inklusive informationsteknologi
 • Professionell och teknisk kommunikation
 • Effekten av teknisk aktivitet
 • Individ och teamwork
 • Oberoende lärande
 • Teknisk professionalism
 • Engineering Management

Aaron Huber / Unsplash

Varaktighet

 • BIng: 4 år
 • BEngTech: 3 år
 • BEngTech Utökad: 4 år

Förkunskapskrav

BEng

 • Minsta APS: 32
 • Engelska: 5 (60% +)
 • Matematik: 5 (60% +)
 • Fysiska vetenskaper: 5 (60% +)

BEngTech

 • Minsta APS: 30
 • Engelska: 5 (60% +)
 • Matematik: 5 (60% +)
 • Fysiska vetenskaper: 5 (60% +)

BEngTech Utökad

 • Minsta APS: 24
 • Engelska: 4 (50%)
 • Matematik: 5 (60% +)
 • Fysiska vetenskaper: 5 (60%)

Karriärmöjligheter

Anställningsmöjligheter finns på olika områden, men avdelningen lägger särskild tonvikt på maskinteknik i relation till viktiga industrisektorer som gruvdrift, tillverkning och design.

 • Flygingenjör
 • Automotive Engineer
 • Upphandlande civilingenjör
 • Kontroll- och instrumenteringsingenjör
 • Underhållsingenjör
 • Maskiningenjör
 • Kärntekniker
 • Corporate Investment Banker
 • Gruvingenjör
 • Patentombud
 • Produktionschef
 • Teknisk Försäljningsingenjör
 • Vatteningenjör
Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Läs mer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Läs mindre