Läs den officiella beskrivningen

Syftet med detta program är att stärka studenternas kunskap om disciplin investerings värdering och portföljförvaltning. Programmet består av en bred läroplan för att förbereda för ett brett spektrum av investeringsrelaterade specialiteter. Läroplanen omfattar åtta ämnesområden som sträcker sig från aktieinvesteringar, räntebärande investeringar portföljförvaltning och pension finansiering. Mastering av läroplanen kommer att ge studenterna möjlighet att syntetisera komplexa investeringsprinciper och tillämpa finansiella instrument på ett professionellt sätt. Grundläggande kunskap om de globala investeringsprinciper kommer att vinna gör det möjligt för kvalificerade studerande att arbeta i dagens värld av professionell investera. Programmet betonar kompetens, integritet, och tillämpning av etik i en professionell miljö.

Den framgångsrika studerande kommer att få ett globalt investeringsperspektiv och en fördjupad förståelse av den globala marknaden som kommer att ge dem en konkurrensfördel för anställning.

Behörighetskrav: En potentiell student måste vara i besittning av en kandidatexamen och bör ha tillräcklig kunskap om Investment Management (New NQF nivå 7 / Old NQF nivå 6). Avdelningen kan kräva slutförandet av ett överbryggande program bör eleverna inte överensstämmer med reglerna för tillträde avseende vilka specifika ämneskunskaper i Investment Management. Slut behörighet kommer från tid till annan anges av institutionen.

Före inledningen av utmärkelser programmet kommer eleverna att krävas för att slutföra en statistik och matematik verkstad. Närvaro anses obligatoriska men är inte ett krav eller förutsättning för acceptans och eller slutförandet av utmärkelser programmet. Studenterna kommer också att krävas för att delta i den obligatoriska bibliotek forskarutbildning som ordnas och tillhandahålls av bibliotekstjänster.

Kontaktuppgifter: Mr Niel Oberholzer / 011 559 3483 / dfiminfo@uj.ac.za

Program undervisas på:
Engelska

Se 135 fler kurser från University of Johannesburg »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Feb 2020
Duration
1 - 2 år
Deltid
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Feb 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Feb 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum