Read the Official Description

Syftet med denna examen är att utveckla intellektuella och praktiska färdigheter i analys, tolkning och tillämpning av avancerad redovisning, styrning och kontroll och intern revision principer. Detta program kommer att förbereda eleverna för att identifiera och lösa avancerade redovisnings styrning och kontroll och intern revision i praktiken. Slutligen detta program kommer att förbereda studenterna för fortsatta studier inom redovisning och intern revision som en vetenskap.

Behörighetskrav: En potentiell student måste vara i besittning av en BCom eller en Advanced Diploma och bör ha tillräcklig kunskap om redovisning, skatter och internrevision (New NQF nivå 7 / Old NQF nivå 6). Avdelningen kan kräva slutförandet av ett överbryggande program bör eleverna inte överensstämmer med reglerna för tillträde avseende särskild modul kunskaper i redovisning, skatter och internrevision. Slut behörighet kommer från tid till annan anges av institutionen.

Kontaktuppgifter: Ms Nicolene du Plooy / 011 559 3059 / nicolenedp@uj.ac.za

Program taught in:
Engelska

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2019
Duration
1 år
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum