Read the Official Description

Syftet med examen är att utveckla tillämpad kompetens och fördjupa studentens kunskaper i analys, tolkning och tillämpning av de principer finansiell planering och forskningskapacitet i den ekonomiska miljön på avancerad nivå. Eleverna är också förberedd för en karriär i utövandet av finansiell planering och fortbildning i forskat baserat forskarutbildning inom detta område genom att utveckla forskning och rapportering färdigheter. De studerande ska kunna reflektera över sina beslut och program för att bedöma effekten av dessa i helhets samband med finansiell planering som en praktik på en avancerad nivå.

Behörighetskrav: En potentiell student måste vara i besittning av en BCom och bör ha tillräcklig kunskap om finansiell planering (bedöms på en ny NQF nivå 7 / Old NQF nivå 6) eller en lämplig avancerad diplom. Avdelningen kan kräva slutförandet av ett överbryggande program bör eleverna inte överensstämmer med reglerna för tillträde avseende vilka specifika ämneskunskaper i finansiell planering. Slut behörighet kommer från tid till annan anges av institutionen.

Kontaktuppgifter: Ms Roxanne Andrew / 011 559 4926 / randrew@uj.ac.za

Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Feb. 2019
Duration
1 - 2 år
Part-time
Full-time
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum