Studier på kandidatnivå i Arkitekturstudier

Jämför kandidatprogram i företagsadministration i Arkitekturstudier

Arkitekturstudier

BBA är en förkortning för Bachelor of Business Administration, som är en examen man kan få efter ungefär fyra år av intensiva studier inom områden som rör näringsliv och handel. Man kan vänta sig en viss variation mellan olika BBA-program.

Arkitektur är en process där man utformar och planerar en plats eller en byggnad enligt en uppsättning estetiska, sociala och miljömässiga riktlinjer. På grund av detta delas arkitekturen ofta in i kategorier beroende på övergripande stil.

Kontakta skolor direkt - Jämför kandidatprogram i företagsadministration i Arkitekturstudier 2019

Läs Mer