BA-program (filosofie kandidatexamen)

En filosofie kandidatexamen (på engelska förkortat till BA) är en examen på grundnivå som utfärdas av universitet runt om i världen. Att ta en humanistisk kandidatexamen kan ge en rad olika fördelar, från bättre karriärutsikter till förbättrad problemlösning och förbättrad förmåga att fatta beslut.

Dessutom kan en så kallad "Bachelor of Arts" leda till vidare studier på ett masterprogram. Specialiserade ämnen inom konst, humaniora, samhällsvetenskap, och ibland företagsekonomi och juridik, räknas som humanistiska. På humanistiska kandidatprogram krävs det ofta av studenten att han eller hon genomför forskning och presenterar denna i en uppsats för att erhålla sin examen.

Mängden olika kandidatprogram kan vara överväldigande - men låt inte det stoppa dig! Börja söka genom att titta på de mest populära filosofie kandidatprogrammen som anges nedan.

Nyligen tillagda BA

Fresno Pacific University

BA i bibliska och teologiska studier

September 19, 2018
Det bibliska och teologiska studieprogrammet hjälper dig att skilja och förbereda för samtalet att tjäna Gud och kyrkan och fördjupa din kunskap om Skriften och tjänsten. Med den bibliska texten som en primärkälla får du flera synpunkter och stöter på ett brett spektrum av röster. Reenact Jerusalem från första århundradet i full kostym eller studera … [+]miljöproblem genom en trosbaserad lins. Du tar kurser undervisad av välrättade fakulteter med expertis inom pastoralt ministerium, litteratur, uppdrag och arkeologi. Din passion för både lärande och kyrkan kommer att leva när du frågar de viktiga frågorna och lär dig vad det innebär att leva ett gudcentrerat liv. [-]

University of Tyumen

Högskolan för avancerade studier BA i miljöhälsovetenskap

September 13, 2018
Skolan för avancerade studier ger sina bästa studenter en tvåspråkig utbildning i världsklass och ger dem tillgång till den globala intellektuella arenan.

University of Kent - Centre for Music and Audio Technology

BA (Hons) Musik, Prestanda och Produktion

September 11, 2018
Att studera musik, prestanda och produktion på vårt center för musik och ljudteknik ger dig kunskap, färdigheter och självförtroende för att starta din karriär inom musikbranschen.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är en filosofie kandidatexamen? (Bachelor of Arts, BA)

Vad är en filosofie kandidatexamen för något?

En så kallad "Bachelor of Arts" (BA) är en grundexamen som erbjuds på universitet runt om i världen efter slutförandet av 3 till 4 års studier. Ämnena som studeras inom en humanistiskt inriktad filosofie kandidatexamen är väldigt mångfaldiga och kan bero på universitetet. Generellt faller de inom kategorin "de fria konsterna", men ibland räknas också vissa vetenskaper in. En humanistisk filosofie kandidatexamen skiljer sig från en vetenskaplig filosofie kandidatexamen på grund av det ämne som studeras.

Vilka är fördelarna med att ta en kandidatexamen inom de humanistiska ämnena?

De som har en kandidatexamen har många fler karriärmöjligheter, och tenderar att tjäna mer än de som saknar grundexamen. Förutom de professionella fördelar kan det att ta en humanistisk kandidatexamen också ge stora personliga fördelar. BA-program utmanar studenterna att förbättrar sitt kreativa tänkande, sina problemlösningsfärdigheter, sin sociala och kommunikativa kompetens -- för att bara nämna några saker. Att börja ett kandidatprogram inom ett humanistiskt ämne förser studenten med möjligheten att fördjupa sig inom ett ämnesområde han eller hon intresserar sig för.

Vad studerar man på ett kandidatprogram inom de humanistiska ämnena?

Studenter på så kallade BA-program kan välja mellan en mängd olika ämnen, inklusive historia, språk, litteratur, filosofi, andra områden inom humaniora, kommunikation, antropologi, geografi, samhällsvetenskap, lingvistik - och vid några universitet: teologi eller omvårdnad. Inom dessa områden finns det flera inriktningar som riktar in sig på mer specifika karriärer. Den som har historia som huvudämne kan välja att studera till exempel medeltiden, antiken, eller Storbritanniens moderna historia.

Vilken typ av karriärförbättring kan du räkna med om du tar en humanistisk kandidatexamen?

Att ta en kandidatexamen kan förbättra karriärutsikterna rejält, både på grund av att man erhåller en djupare förståelse för ett speciellt studieområde, samt tack vare att man utvecklar en mängd olika färdigheter. Arbetsgivare är intresserade av människor med humanistiska kandidatexamina tack vare deras förmåga att kommunicera väl, möta utmaningar på arbetsplatsen, vara flexibla och tänka kritiskt kring en rad frågor. Med en BA är man kvalificerad för en rad yrken, eftersom de teoretiska och praktiska kunskaperna man fått har många olika tillämpningar inom arbetslivet.

Hur mycket kostar det att ta en humanistisk kandidatexamen?

Undervisningskostnaderna för en kandidatexamen varierar från universitet till universitet och i olika länder. Universitets antagningsavdelning kan ge mer detaljerad information om studieavgifter och andra kostnader i samband med ett kandidatprogram. Det kan finnas stipendier eller ekonomiskt stöd tillgängligt för vissa kvalificerade sökanden. Mer information om ekonomiskt stöd för att ta en kandidatexamen kan också begäras från universitetets antagningskontor.

Varför ta en humanistisk kandidatexamen på internet?

Nätbaserade kandidatprogram använder toppmodern e-lärandeteknologi som tar med klassrummet hem till tusentals studenter runt om i världen. Campus-baserade studier är ibland helt enkelt inte ett alternativ - vare sig det handlar om personliga eller yrkesmässiga skäl, eller en kombination av båda två. Lyckligtvis erbjuder de flesta universitet någon form av online-utbildning, och nätbaserade kandidatprogram är bland de mest populära.