BA i sociologi

Allmänt

Programbeskrivning


Översikt

Sociologiska huvudämnet förbereder eleverna för ett livslångt personligt engagemang för samhället och för ett brett utbud av karriär inom den offentliga och privata sektorn eller för doktorandstudier. Sociologiska huvudämnet är tillgängligt via Institutionen för samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapliga kurser erbjuder erfarenhet av projektbaserade kurs och möjligheter till original vetenskaplig forskning, som omfattar fältturer och off-campusstudier i hela USA och utomlands.

Kriminologi / Criminal Justice Concentration

 • Förstå dagens utmaningar i straffrättssystemet och de riktningar som det kommer att ta för framtiden.
 • Utforma och genomföra originalforskning, vilket ger insikt i ett snabbt föränderligt fält.
 • Delta i samhällstjänst och serviceinlärning.
 • Delta i fältupplevelser som är relevanta för straffrättssystemet.
 • Arbeta och interagera med en mångfaldig grupp människor intresserade av, och av intresse för det straffrättsliga systemet.
 • Lär dig om det brett utbud av yrken som finns inom straffrättsområdet.

Programmål

Sociologins disciplin är den sociala vetenskapliga studien av mänskliga grupper och samhällen. Sociologins huvudämne vid Wartburg College fokuserar på att utveckla konceptuell och praktisk kunskap och färdigheter inom sociologins disciplin. Vi är en aktiv tvärvetenskaplig forskare vid institutionen för samhällsvetenskap som erbjuder flera möjligheter till fältforskning, inhemsk och internationell resa och tillämpade arbets- och tjänsteutbildningsmöjligheter för att demonstrera och förstå sociologins relevans genom erfarenhetslärande. Det finns många möjligheter att samarbeta med fakulteten i olika projekt och program. Sociology major förbereder eleverna för ett brett utbud av karriär inom både offentliga och privata sektorer och fortsatt utbildning mot en doktorsexamen. Programmål för studenter i sociologin är:

 • Använd kritiskt tänkande för att undersöka och utvärdera ett stort antal sociala fenomen och organisationer.
 • Demonstrera kommando av teori, metoder och empiriska undersökningar av samhället på ett sätt som främjar sociologins disciplin.
 • Demonstrera effektiva muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga som överensstämmer med disciplinens professionella förväntningar.
 • Demonstrera en djup förståelse för de sociala, historiska, politiska och ekonomiska sammanhangen för mänskliga grupper, organisation och interaktioner.
 • Demonstrera effektiva interpersonella färdigheter, professionella ansvarsområden och etiska känslor i forskning och söka arbete.
 • Tävla framgångsrikt för att bli antagen till kandidatprogram i sociologi och / eller få en professionell ställning genom att använda tillämpad sociologisk expertis.

Vanliga lärandesultat

Wartburg College är ett lärande samhälle byggt på en integrerad läroplan, en mängd olika inlärningsfokuserade samkursprogram och avsiktliga möjligheter till reflektion och diskussion. Dessa resultatutlåtanden definierar förväntningarna hos en Wartburg-utbildning och ger de riktmärken mot vilka högskolan håller sig ansvarig.

 • Bred och integrerad kunskap: Studenterna kommer att visa bredden av kunskap och förmågan att göra kontakter inom en rad olika discipliner.
 • Djup och distinkt kunskap: Eleverna kommer att visa djupet av kunskap och förmåga att använda och tillämpa de särpräglade metoderna och formerna för utredning inom disciplinområdet för den akademiska huvudämnen.
 • Samarbete: Eleverna ska arbeta effektivt i samarbete med andra, vara respektfulla och civila gentemot andra.
 • Etik och förlovning: Eleverna formulerar de sätt på vilka tro och etik informerar sina beslut, handlingar och engagemang som medlemmar i samhället.
 • Kommunikation: Eleverna kommer att kommunicera effektivt och korrekt i skrift och tal.
 • Kulturell kompetens: Eleverna ska visa förmåga att på lämpligt sätt, respektera och effektivt kommunicera och arbeta med människor med olika bakgrund och perspektiv.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The liberal arts education you will receive at Wartburg allows you to not only gain the skills required from your chosen field of study, but also the critical thinking skills required to explore the e ... Läs mer

The liberal arts education you will receive at Wartburg allows you to not only gain the skills required from your chosen field of study, but also the critical thinking skills required to explore the ethics of decision-making and community engagement, effective communication, cultural competence, and collaboration. Läs mindre