DENNA KURS HÄR I ITALIAN SPRÅK.

Produktdesignern är oroad över skapandet och utformningen av produkter till industrin. Denna professionella kan hantera innovationsprocessen i alla sina faser: kreativ, social och teknisk. Hans roll är i själva verket att förstå och förutse marknadens behov, sätta dem i organisationens sammanhang och översätta dem till ett konkret projekt för eventuell produktion i industriell skala. Hans designkultur måste vara stor och täcker teoretiska aspekter samt specifika tekniska aspekter av projektet.

Professionell profil: Produktdesigner, konceptdesigner, konstdirektör, systemdesigner, forskningsassistent för material, komponenter, tekniska enheter.

Produktdesignern ansvarar för att definiera alla komponenter i produkten som interagerar både fysiskt och emotionellt med konsumenten, och som tillåter det att användas för slutändamålet. Kursen studerar utvecklingen av både teoretisk och praktisk kunskap om industriella system, tekniska verktyg och produktionsprocesser och material och ger studenten praktisk studie i förhållandet mellan industri och marknad.

Det första året Produktdesign är inriktat på undervisningen i grunden, grundutbildningen om kulturen, verktygen och reglerna som skiljer och karakteriserar ett projektbaserat tillvägagångssätt.

Det andra året koncentrerar sig på metoder och assisterad projektdesign. Studenten förvärvar kunskaper och kompetens inom specifika yrkesområden genom praktiska erfarenheter, studier av tekniska discipliner och karaktäristik av kulturen, med särskild uppmärksamhet åt kontextutveckling, marknader och språk som används.

Det tredje året är dedikerat till ett avancerat designprojekt i en professionell miljö, med erfarenhet av vad som krävs av en professionell designer på olika områden.

Slutprojektet är både komplext och detaljerat, utförs i samarbete med organisationer och företag som arbetar tillsammans med European Design Institute och som söker original och innovativa lösningar.

Eleverna uppmanas att bli helt självständiga, som kan göra sammanhängande beslut baserade på resonemang, att visa förhållandekunskaper och att ta exakt ansvar. Den semi-professionella erfarenheten representerar för kandidaten en "särskild fördel" när de går in i arbetskraften. Utbildningen utförs av yrkesverksamma inom olika branscher. På detta sätt kan de mycket flytande övergångar vi ser på de verkliga världsmarknaderna både nationellt och internationellt, hitta en omedelbar koppling till de studenter som deltar i dessa aktuella och relevanta kurser.

Skissen som beskrivs ovan utgör det obligatoriska program som alla studenter måste slutföra och på vilka tentamina eller andra former av verifiering kommer att baseras. Under treårsprogrammet finns möjlighet att delta i designverkstäder, kulturseminarier, tävlingar, konferenser, speciella projekt och företags- och fabriksbesök. Deltagande i dessa aktiviteter är förutom den studieplan som de är en integrerad del av. Precis som på samma sätt utgör de andra organiserade aktiviteterna, både personliga och i laboratoriet, en integrerad del av kursen.

Kursen är erkänd av italienska ministeriet för utbildning och forskning (MIUR) som en akademisk diplom nivå I (180CF).

Program undervisas på:
Italienska

Se 12 fler kurser från IED – Istituto Europeo di Design Rome »

Senast uppdaterad September 11, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
3 år
Heltid
Pris
17,000 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum