BA i matematik

Allmänt

Programbeskrivning

Grundutbildningen i matematik leder till en kandidatexamen i matematik och har utformats för att ge studenterna alternativ som passar olika karriärplaner.

koncentrationer

Valet av koncentration bestämmer vilken uppsättning matematikkurser som krävs, liksom de som kan tas som valfria. Koncentrationer inkluderar:

  • Tillämpad matematik
  • Sekundär matematik

Matematik ger verktyg och tekniker som kan användas för att lösa problem på många områden. Med en majoritet i matematik lär eleverna att tillämpa dessa verktyg och därmed förbättra sina karriärmöjligheter. Våra program är utformade för att förbereda matematik majors för jobb som för närvarande erbjuds av industri, företag, utbildning och statliga institutioner. Valet av en koncentration bör återspegla studentens akademiska intressen samt karriärplaner.


Lärandekrav

Erforderliga kärnkurser
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Northeastern’s diverse academic offerings, student population and learning opportunities are just a few of the reasons NEIU is a unique and vibrant place to earn a degree. Our mission, vision, values ... Läs mer

Northeastern’s diverse academic offerings, student population and learning opportunities are just a few of the reasons NEIU is a unique and vibrant place to earn a degree. Our mission, vision, values and support services are all here to help you reach your full potential. We invite you to take a closer look at our programs. We look forward to discussing your options with you. Läs mindre