DENNA KURSUS GIVAS I ITALIAN SPRÅK.

Kommunikationsdesignkursen erbjuder en kulturell, praktisk och strategisk förberedelse för framtida annonsörer, designers inom kommunikationssektorn.

Fyra är de föreslagna specialiseringarna: Kommunikationshantering , för hantering av varumärket och dess identitet genom utveckling av effektiva kommunikationsstrategier och planer; Händelse och PR , för planering och realisering av händelser, tävlingar och digital PR relaterad till produkten eller till värdeskapande för ett varumärke eller en tjänst; Copywriting och Content Design , för skapande, produktion och hantering av innehåll genom berättande och kreativ skrivning distribueras på olika plattformar och media, med särskild uppmärksamhet på sociala nätverk till bloggar och influencers; Art Direction för skapande och hantering av uttrycksfulla och ikonografiska språk i förhållande till ett varumärke i alla sina online offline-formulär.

Professionella möjligheter - Digital PR, Event Specialist, Projektledare, Copywriter, Innehållsspecialist, Kreativ Specialist, Kontochef, Gemenskapsledare, Redaktör, Konstdirektör.

Kontext - Idag måste kommunikationen vara digital i sin DNA, flytande och snabb, korsning över alla medier som är involverade i snabb, ny och extremt genomgripande dynamik. Därför kräver marknaden flexibla och tvärvetenskapliga experter, som kan upprätthålla ett konstant balans mellan kreativitet och strategiskt tänkande.

Metodik och struktur - Undervisningen bygger på synergin mellan designkultur, kreativitet, teknik och experiment, stödja teoretiska discipliner med praktiska kurser, lärande genom att göra sessioner och konkreta erfarenheter i samarbete med institutioner, institutioner och företag.

Under de tre åren av kursen är gemensamma transversella tillvägagångssätt och mer vertikala förhållanden sammanflätade för att ge specialkunskaper. I transversala ämnen förvärvas sociokulturell, teknisk och metodologisk kunskap. Verksamhetsverktygen fördjupas och samtidigt utvecklas personlig talang, kreativitet, experiment och forskning som är nödvändig för förvaltningen av den kreativa processen och sökandet efter egen designidentitet.

Tack vare den fullständiga synen på kommunikationssektorn, yrken, aktörer och tillämpningsområden utvecklade under det första året väljer studenterna specialiseringsområdet. Under det andra året fördjupas projektkunskapen både inom den strategiska vägen för specialiseringarna Kommunikationshantering och Event och PR, och den kreativa av Copywriting och Content Design and Art Direction.

Under det tredje året förädlas verktygen för bearbetning och kommunikation av ett projekt och tillämpar olika teoretiska steg för att utveckla en idé. Det tvärvetenskapliga experimentet av det viktigaste ögonblicket är utvecklingen av avhandlingsprojektet, formulerat i en forskningsfas och i en laboratoriefas, som simulerar vad som händer i yrkesutövningen.

Program undervisas på:
Italienska

Se 9 fler kurser från IED – Istituto Europeo di Design Torino »

Senast uppdaterad September 12, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
3 år
Heltid
Pris
17,000 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum