BA i inredning

Allmänt

Programbeskrivning

Kursen hålls på italienska.

Inrikesdesignern arbetar med designprojekt i olika miljöer. Först och främst är hushållsområdet, privata och kollektiva bostadsområden, offentliga utrymmen (flygplatser, hamnar, stationer), offentliga serviceområden (banker, postkontor, sjukhus, skolor, museer och utställningsplatser); platser för konsumenter (butiker, barer, hotell) och slutligen öppna utrymmen (torg, gårdar och lekplatser).

Professionella profiler: Karriärpotentialen hos en inredningsdesigner omfattar: design av möbelsystem; Inredning heminredning; interiör offentliga utrymmen dedikerade till sociala, kulturella, utbildning, vård och gästfrihet centra; urban inredning, förberedelser mässor och tillfälliga evenemang; uppvisa design. Inredningsdesignern kan också föreslå att arbeta som generell formgivare, CAD-designer av interiörer, eller som tekniker i fysisk och virtuell modellering av utrymmen.

Inredning är ett ledat system där designelement som utrymme, belysningsdesign, material, färgscheman och inredning fungerar tillsammans.

Det är nödvändigt att inredningsdesignern tar hänsyn till alla designelement i enlighet med det specifika utrymmet, levnadsnivån och försäljningsmålen för belysningen och inredningen, sektorer som genomgår stora anpassningar efter förändringar i beteendevanor och miljö överväganden.

Under det första året får studenten kunskap om de verktyg som används för att uppfatta förändringar i objekt och förmåga att skapa ett designprojekt. De preliminära idéerna läggs på papper, verifieras med hjälp av datorn och tredimensionella program, enligt modellen. Dessutom får han förståelse för projektets historiska sammanhang, relationer inom olika områden av konst, mode, kommunikation och arkitektonisk design. När det gäller det tekniska området lär studenten sig om material, både naturliga och artificiella, och de färdiga processerna som används, med särskild uppmärksamhet åt uppfattningen av ytmaterialet.

Det andra året innebär en djupare förståelse av de instrumentella frågorna, kulturella och tekniska, utvecklade under det första året. Dessutom kommer nya utredningsområden och kunskaper introduceras för att komplettera och utvidga studentens horisonter. Studenter tillämpar sina kunskaper och färdigheter genom att utforma ett industriellt projekt, rymdsystem och tjänster, både inom privata och sociala områden, på projektnivå alla områden där en formgivare är skyldig att arbeta.

Det tredje året gäller att fördjupa sig vidare i kulturella aspekter av ökande komplexitet, och man blir bekant med de senaste verktygen för att arbeta med och kommunicera om projektet med andra. Projektets designdel blir huvudtemat och studenterna lär sig självständigt att utveckla ett projekt. Eleverna drivs för att bli oberoende operatörer, för att kunna göra val rationellt och sammanhängande, att relatera sitt arbete inför en kommitté och att utföra exakt ansvar.

Kursen är erkänd av italienska ministeriet för utbildning och forskning (MIUR) som en akademisk diplom nivå I (180CF)

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

IED Cagliari focuses its training curricula on developing service design oriented towards such new sectors as sustainability applied to renewable energy sources, the quality of life in large contempor ... Läs mer

IED Cagliari focuses its training curricula on developing service design oriented towards such new sectors as sustainability applied to renewable energy sources, the quality of life in large contemporary cities, and new technologies applied to the media and to training. Läs mindre