BA i inredning och möbeldesign

Allmänt

Programbeskrivning

Denna kurs hålls på engelska.

Den globala marknaden har en växande efterfrågan på utvecklade inredningsdesigners med kompetenser både i rymdens arkitektoniska sammansättning och utformning av möbelelement, för att organisera och förbättra förhållandet mellan rymden, objekten och människorna.

Den treåriga kursen inom interiör- och möbeldesign tränar yrkesverksamma som kan delta i hela designprocessen: från de första skisserna till slutprojektet. Målet är att träna en inredningsdesigner specialiserad på möbler, som kan kombinera arbetet och förvaltningen av ett projekt som är inriktat på rymdorganisation och inredning med en designorienterad attityd.

Karriärmöjligheter

Inredningsdesigner, Möbeldesigner, Produktdesigner, Konceptdesigner, Material, Komponenter och tekniska enheter. Forskare.

Sammanhang

Tredje årtusendet designer är en professionell som kan hantera antingen med hantverk och ny teknik. Marknaderna kräver mer och mer anpassningsmöjligheter med teknik i produktionskedjan. Den senaste tillverkarens fenomen ställde in samspelet mellan de nya open source-teknikerna och självproducerande designprocesser, vilket gör innovation mer uppnåelig och prisvärd.

Metodik och struktur

Metoden ersätter frontalföreläsningar och labaktivitet genom individuella eller tvärvetenskapliga teamprojekt. Projektverksamheten, som både är teoretisk och teknisk, utvecklas i nära samarbete med professorer och hävda yrkesverksamma inom branschen.

Programmet utvecklar teoretisk och praktisk kunskap om inhemska och levande utrymmen, med inriktning på tekniska verktyg, produktionsprocesser och material. En korrekt förståelse av företagets värden, enligt den moderna marknaden, krävs.

Kursen har en särskild inriktning på hantverksprocessen för italiensk produktion ur ett kulturellt och historiskt perspektiv och analyserar den efterföljande ekonomiska påverkan på italienska småföretag och den internationella lyxmarknaden.

Eleverna lär sig verktyg och tekniker relaterade till produktens formella och funktionella representation från frihandskonstruktion till teknisk design, fram till produktionen av tredimensionella modeller av produkten, utforska den digitala bilden, visuella verk och perceptiva paradigmer för att utveckla konstnärliga språk .

Studenterna lär sig också projektmetoderna, produktdistributions- och marknadsstrategierna och de får djupt material och prototyptekniker. Dessutom fokuserar programmet på utbudskedjetechnologier och bearbetning av teknologisk tillverkning, vilket ger en fullständig översikt över tillverkningskedjan Made in Italy.

Titel

Denna BA erkänns av det italienska ministeriet för utbildningsforskning (MIUR) som akademisk diplomnivå I och utmärkelser 180 poäng.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Florence boasts one of the world most important artistic and cultural heritage, but it is also a city with a long history in Italian design.

Florence boasts one of the world most important artistic and cultural heritage, but it is also a city with a long history in Italian design. Läs mindre