BA i grafisk och reklamdesign

Frederick University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

BA i grafisk och reklamdesign

Frederick University

Programmet är utformat för att förbereda framtida yrkesverksamma inom området Grafisk Design som kommer att fungera i världens förändrade värld av det nya århundradet. Eleverna kommer att utveckla ett resursfullt visuellt ordförråd och vara flexibla och laterala i deras strategi för att lösa komplexa och snedställda konst och designproblem. De kommer att vara akut medvetna om de socioekonomiska, kulturella, politiska och miljömässiga sammanhangen i de problem som imorgonens grafiska designers ställs inför.

Programmet syftar till:

 1. Att främja VISUAL INTELLIGENCE - genom att ge studenterna möjlighet att utveckla sina intellektuella, konceptuella och kreativa förmågor i lösningen av omfattande problem.
 2. Att främja VISUAL LITERACY - genom att ge studenterna möjlighet att utveckla sina estetiska, analytiska och kritiska förmågor i förståelsen och artikuleringen av konst och designprocessen.
 3. Att främja VISUAL COMPETENCY - genom att ge studenterna möjlighet att förvärva manipulativa och tekniska färdigheter som är relevanta för samtida övning, som stöds av överförbara färdigheter och självförtroende i verbal, skriftlig och visuell kommunikation.

Undervisningsspråket är engelska.

Viktiga inlärningsresultat

 1. Tillämpa kunskaper i konst och design med kapacitet för analys och syntes på det visuella språket.
 2. Demonstrera medvetenhet om konsten och designprocessen genom att använda kapaciteten för organisation och planering.
 3. Demonstrera medvetenhet om kunskapens framkant inom konst och design och på framväxande kommunikationsteknik
 4. Jordning i grundläggande kunskaper inom konst och design yrke.
 5. Användning av visuell, muntlig och skriftlig kommunikation på modersmål.
 6. Kommunicera med experter inom andra områden både inom och inom området Art and Design.
 7. Visa en uppskattning av mångfald och multikulturalism både i kulturella frågor och i konst och design
 8. Demonstrera förmåga att arbeta i ett internationellt sammanhang i konst och designprocessen.
 9. Demonstrera kompetens i muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, samt användningen av relevant problemlösning och beslutsprocesser inom konst och design.

Kandidaternas yrkesprofiler

Kandidaterna i programmet har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utforma, implementera och administrera grafiska kommunikationsverktyg. De uppfyller kraven för sysselsättning i den offentliga eller privata sektorn som grafiska designers, visuella kommunikatörer och reklamdesigners. Programmets kandidater kan också användas som pedagoger inom offentlig eller privat gymnasium.


Klicka här för mer information

Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska


Senast uppdaterad June 26, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Feb. 1, 2019
Feb. 5, 2019
Duration
Varaktighet
8 terminer
Deltid
Heltid
Price
Pris
7,560 EUR
För hela programmet (60 ECTS) 7560 €. Diskonterade avgifter: 126 € / ECTS.
Information
Deadline
Dec. 1, 2018
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Locations
Cypern - Limassol, Limassol
Startdatum : Feb. 1, 2019
Sista anmälningsdag Dec. 1, 2018
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum Jan. 31, 2023
Startdatum : Okt. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum Sept. 30, 2022
Cypern - Nicosia, Nicosia
Startdatum : Feb. 5, 2019
Sista anmälningsdag Dec. 1, 2018
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum Jan. 31, 2023
Startdatum : Okt. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum Sept. 30, 2022
Dates
Feb. 1, 2019
Cypern - Limassol, Limassol
Sista anmälningsdag Dec. 1, 2018
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum Jan. 31, 2023
Feb. 5, 2019
Cypern - Nicosia, Nicosia
Sista anmälningsdag Dec. 1, 2018
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum Jan. 31, 2023
Okt. 2019
Cypern - Nicosia, Nicosia
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum Sept. 30, 2022
Cypern - Limassol, Limassol
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum Sept. 30, 2022