BA i biologi - Palaeobiologi

Allmänt

Programbeskrivning

Om programmet

Vårt program är av stort intresse; först och främst för att det bygger på studier av biologi men har specialisering av palaeobiologi - en sådan kombination är sällsynt idag. Det omfattar både biologiska och geologiska discipliner, och, i viss mån, rent palaeobiologiska ämnen.

Fördelar med programmet

Vi erbjuder möjligheter för våra studenter att tillhandahålla ren vetenskaplig forskning baserad på material som samlas in i Opole-området. Här kan du faktiskt samla in ditt studiematerial själv; till exempel Carbonifer ichnofossils och växter kvar, Triassvirtebrate och invertebrate fossiler, Middle Jurassic och Upper Cretaceous främst marin fauna, men också några växtrester etc. För att sedan januari 2016 har European Centre of Palaeontology kopplats till partner i Belgien, Tyskland och Portugal har vi några nya möjligheter till vetenskapligt samarbete.

Arbetsmöjligheter och vidareutbildningsmöjligheter

Med en MA-examen i biologi med palaeobiologisk specialisering kan du hitta ett arbete på universitet och forskningsinstitutioner, skolor, museer, paleo- och geoparker, naturreservat och bevarandebiologi (skydd) organisationer, vetenskapliga förlag, redaktionella kontor, media, utvinningsindustrin och geologiska undersökningar, popularisering av vetenskap och liknande.

De utexaminerade av Palaeobiology Masterprogrammet vid Opole Universitet kan vidareutbilda sig på något universitet som erbjuder ett doktorsexamen i biologi, palaeobiologi eller geologi - tack vare det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet i programmet.

Terminsavgift

1160 euro per år

Medborgare i Polen och EU / Efta, liksom polens kortinnehavare, studerar gratis.

Ingångskrav

Du kan ansöka om Palaeobiology Program om du har en BA-examen i biologi.

Kvalificeringsenhet

Vikt

Kandidatexamen

1

Vi behöver engelska språkkunskaper på B2 nivå, bekräftas i intervjun eller med ett certifikat.

Senast uppdaterad Aug 2018

Om skolan

Welcome to the University of Opole – one of 19 public universities in Poland. Although it seems to be a relatively young university – established in 1994 – it has a long academic tradition since it wa ... Läs mer

Welcome to the University of Opole – one of 19 public universities in Poland. Although it seems to be a relatively young university – established in 1994 – it has a long academic tradition since it was founded as a result of joining one of the best Polish pedagogical academies – the Higher Pedagogical College in Opole and Opole branch of the Catholic University in Lublin. Läs mindre