DENNA KURS HÄR I ITALIAN SPRÅK.

Loppet av Illustration och Animation utgör professionella konstnärer, en illustratör som kan översätta till bilder, både begrepp och idéer, kunna skapa nya språk, hitta nya sätt att använda dem och hitta länkar mellan olika former av visuellt uttryck. Han / hon är en professionell siffra som kan analysera och tillämpa kreativa processer och sin egen grafiska tolkning för att kommunicera med tecken och bilder, såväl som att använda nya tekniskt experimentella tekniker från det moderna multimediaområdet, inklusive hans egna upptäcktsområden och forskning inom området för modern visuell kommunikation.

Det första året av illustrationens gång handlar främst om de färdigheter som behövs för att utforma: i grundfasen måste studenten förstå begreppet "naturlig" design och befriar sig från alla tekniska och vetenskapliga strukturer. Studenten måste lära sig tekniken för statisk design för att förstå verkligheten kring honom i sina olika visuella former och att flytta design, för att förstå handlingarna, rörelsens dynamik och ämnesstrukturen och hitta sin egen stil genom studier av tekniker och sätt att uttrycka, från den tryckta sidan till webben.

Det andra året koncentrerar sig på metodik och assistansprojektdesign. Denna fas av kursen har som mål att främja utvecklingen av den kreativa komponenten, för att framhäva personligheten och de särpräglade kvaliteterna hos studenten genom upptäckten av en stark personlig karaktär, identifierbar och original. Samtidigt som bilden studeras, studeras även den grafiska kompositionen. De redaktionella områdena som diskuteras är: realistiska illustrationer för scholastiska och illustrativa publikationer, tolkande illustration för berättelser, reklam och i allmänhet kommunikation av begrepp och idéer, barns illustrationer och serier.

Under det andra året behandlar kursen avancerad design i en simulerad professionell miljö med komplexa kulturella parametrar. Eleven i illustrationens gång måste därför bli särskilt bekant med det kommunikationsområde där den designade bilden måste samverka, fördjupa sin kunskap om detaljerna i de sociokulturella processer som är knutna till bildandet och bildandet, förutom att vara fullt kunna läsa de historiska kritiska teman i samtida visuella språk.

Under det tredje året arbetar man med avancerad projektdesign och professionell simulering, som konfronterar faktiska designprojekt som skulle vara professionell från olika sektorer. Avhandlingsprojektet för illustrationen är ett projekt som är både komplext och artikulerat, där studenten kan välja att utveckla ett tema knutet till illustrationer avsedda för visuell kommunikation eller till en mer allmän berättande användning.

Kursen är erkänd av italienska ministeriet för utbildning och forskning (MIUR) som en akademisk diplom nivå I (180CF)

Program undervisas på:
Italienska

Se 13 fler kurser från IED – Istituto Europeo di Design Milan »

Senast uppdaterad September 11, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
3 år
Heltid
Pris
17,000 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum