BA i Global Popular Music

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Läge för deltagande: Heltid


BA Global Popular Music erbjuder ett unikt program som gör det möjligt för studenter att fokusera på populära och samtida musikstilar och kulturer i ett globalt perspektiv.

Graden omfattar regionala moduler som bygger på SOAS personalens kompetens i musik i Mellanöstern, Asien och Afrika, världsmusikprestanda, praktiska färdighetsmoduler i multimedia, tillvägagångssätt för studier av populärmusik och möjligheter för riktade självständiga studieprojekt på ämnen som spänner från K-Pop till hip-hop, Latin till Rai.

Programmet leder till yrken och yrkes Pathways inklusive Arts Management, festival administration och curating, musik journalistik, undervisning, utför och komponera, produktion album, och förvaltning och rådgivning inom musikbranschen i Europa, Asien och Afrika.

Strukturera

Ibland ändras tillgängligheten för valfria moduler till följd av bemanning och andra omständigheter. Studenter som anmält sig till sådana moduler kommer att meddelas så snart som möjligt och ges möjlighet att välja mellan tillgängliga alternativ.

Studenter är skyldiga att ta moduler till det totala värdet av 360 högskolepoäng under hela examensperioden, 120 högskolepoäng per år. En 30 hp-modul undervisas över båda termerna, medan en 15 hp-modul undervisas under en termin.

Upp till 90 poäng kan komma från "open option-moduler" (moduler utanför detta program - t.ex. språk- eller icke-musikmoduler), men endast 30 poäng av open-option-moduler får tas varje år.

År 1

Du kommer att ta sex 15 hp inledande moduler och 30 hp öppna optioner.

Obligatoriska moduler

 • Ljud och kulturer
 • Studerar populärmusik
 • Decolonising Pop: K-Pop and Beyond
 • Writing Across the Arts
 • Prestanda 1b: ensembler

Guidade alternativmoduler

Välj en av följande moduler:

 • Great Works: konst, filmer, litteratur, musik
 • Prestanda 1a: gamelan

och

Öppna alternativ

Välj relaterade språk- eller icke-språköppningsmoduler till ett värde av 30 hp.

 • Språk Öppna Alternativ Moduler
 • Alternativ för icke-språkliga alternativ

År 2

Obligatorisk modul

Studenter tar följande obligatoriska modul.

 • Musikbranschen

och

Guidade alternativ

Välj en modul (er) från listan över färdigheter nedan till värdet 15 poäng.

och

Välj en modul från listan med populärmusik nedan till ett värde av 30 poäng.

och

Välj en modul från listan med annan musik nedan till ett värde av 30 poäng.

och

Öppna alternativ

Välj relaterade språk- eller icke-språköppningsmoduler till ett värde av 30 hp.

 • Språk Öppna Alternativ Moduler
 • Alternativ för icke-språkliga alternativ

eller

Välj en eller flera moduler i listan över moduler nedan till värdet 30 poäng.

År 3

Obligatoriska moduler

Studenterna tar följande två obligatoriska moduler:

 • Urban Soundscapes
 • Konst, kultur och handelsvaror: Teman i den globala kreativa och kulturella industrin

och

Guidade alternativ

Välj en modul (er) från listan över färdigheter nedan till värdet 15 poäng.

och

Välj en modul från listan med populärmusik nedan till ett värde av 15 poäng.

och

Välj en modul från listan med annan musik nedan till ett värde av 30 poäng.

och

Öppna alternativ

Välj relaterade språk- eller icke-språköppningsmoduler till ett värde av 30 hp.

 • Språk Öppna Alternativ Moduler
 • Alternativ för icke-språkliga alternativ

eller

Välj en eller flera moduler i listan över moduler nedan till värdet 30 poäng.

Lista över moduler (beroende på tillgänglighet)

År 2 och 3 områdesmoduler

 • Annan musik (inklusive generiska, regionala och performance-moduler)
  • Klassisk sång i Indien: Kontinuitet och förändring
  • Mughal Arts: Ljud, text och bild
  • Musik och resor på Silk Road
  • Music in Africa: Critical Listening - The Mande World
  • Musik i Afrika: Musikaliska korsströmmar i Östra Afrika och Indiska oceanen
  • Musik, religion och samhälle i Mellanöstern och Nordafrika
  • Musik, religion och samhälle i Sydasien
  • Musikstraditioner i Östasien
  • Raga: koncept och övning
 • Populär musik
 • Atlantic Africa: (P) Layers of Mediation in African Popular Music (UG)
 • Jaffa: Musik och urbanism i det omtvistade Mellanöstern
 • Pop och politik i Östasien
 • The World of Cuban Music
 • Directed Study in Creative Industries
 • Global Hip-Hop

År 2 och 3 Allmänna Moduler

 • Annan musik (inklusive generiska, regionala och performance-moduler)
  • Sammansättning
  • Kritiska läsningar inom konst och kulturer
  • Curating Global Arts
  • Kön och musik
 • Kompetens
 • Introduktion till ljudinspelning
 • Presenterar världsmusik på radio
 • Projektmoduler
 • Utökat uppsats
 • Prestandamoduler
 • Prestanda 2
 • Prestanda 3

Viktigt meddelande

Informationen på programsidan återspeglar den avsedda programstrukturen mot den angivna akademiska sessionen.

Antagningar och applikationer

För att ansöka om en grundexamen vid SOAS (inklusive studenter som vill överföra från ett annat universitet) måste du ansöka via Storbritanniens centrala universitetsansökningsorganisation, UCAS. Ett ansökningsformulär och detaljer om kurser finns på deras webbplats. UCAS tar ut en sökandes avgift för att hantera ansökan.

Du kan ansöka om upp till fem val av högskolor eller kurser på UCAS-formuläret. Hur du använder valet är upp till dig. Med andra ord kan du ansöka om att göra samma ämne, till exempel ekonomi, vid fem olika universitet, eller fem olika kurser vid samma universitet, eller vilken kombination av ämne och institution som helst. Du behöver inte heller använda alla fem val. Vad du än väljer bör du lista dina val i den ordning de visas i UCAS-handboken.

Ingångskrav

 • Ämnen föredragna: Musik En nivå krävs INTE.
 • A-nivåer: ABB - BBB
  IB: 33 (555 vid HL)

Alternativa krav på inträde

 • BTEC: DDM
 • Tillgång till HE: Minst 30 Nivå 3 Krediter vid Distinktion
 • Scottish Highers: AABBB
 • Scottish Advanced Highers: ABB
 • Irländsk LC: 320 poäng från 5 Högre nivå ämnen i betyg C1 eller högre
 • Avancerad placering: 4 4 4 (Två terminer - UCAS Group A) plus US HSGD med GPA 3.0
 • Euro Bacc: 80%
 • Franska Bacc: 14/20
 • Tyska Abitur: 2.0
 • Italien DES: 80/100
 • Österrike Mat: 2,0
 • Polsk mat: Totalt 75% inklusive 3 utökade ämnen

Engelska språkkurser

Du måste kunna visa att din engelska har en tillräckligt hög standard för att lyckas engagera sig i och genomföra din kurs på SOAS . Observera att vi tar våra krav på engelska på allvar och att misslyckande med att uppfylla dem exakt kan resultera i att din ansökan till SOAS avslås. Det är inte möjligt att förhandla om dina poäng ligger under våra nödvändiga nivåer, med förväntan att eftersom de är "tillräckligt nära" kommer de att accepteras. Det är viktigt att du planerar på lämpligt sätt, i god tid i förväg, så att ditt engelskspråk kommer i god tid och så att du har tid att ta om testet vid behov. Vi accepterar inte skäl till besvär eller ekonomiska svårigheter för att inte lämna in eller göra om ett engelsktest.

Internationella studenter

För EU- och internationella studenter som behöver visum accepterar vi kvalifikationer från flera länder, såväl som ett antal internationella kvalifikationer och tester, om villkorslösa inträdesresultat uppnås.

Om ett viseringsnivå för Tier 4 krävs kan ett SELT, som UKVI IELTS behövas. Av denna anledning rekommenderar vi alla viseringsstudenter på Tier 4 att välja UKVI IELTS Academic Test som testet för första utväg.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

SOAS University of London welcomes the brightest minds to study on its central London campus with like-minded individuals who feel passionately about contemporary world issues.

SOAS University of London welcomes the brightest minds to study on its central London campus with like-minded individuals who feel passionately about contemporary world issues. Läs mindre
london , Singapore + 1 Mer Mindre