BA i Aktuariell Vetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Om du har en talang för tal och en önskan att arbeta i affärer, kan en karriär som aktuarie vara för dig. Konsekvent betygsatt som en av de bästa jobb i Amerika, använder en aktuari matematiska modeller och analytiska färdigheter för att bedöma ekonomisk säkerhet och kvantifiera risk. Wartburgs stränga programbaserade ekonomi, finans och matematik förbereder studenterna för en framgångsrik karriär i riskhanteringsvärlden.

Inrymt i institutionen för matematik, datavetenskap


Snabb fakta

 • Aktuarie noterades som det fjärde bästa jobbet, med en medianlön på 93,680 dollar, 2012-13, enligt presidiet för arbetsstatistik.
 • Din examen kommer också att förbereda dig för en karriär som matematiker eller statistiker, respektive nr 1 och nr 3 bästa jobb.
 • Professionen förväntas öka med 26 procent år 2022, jämfört med ett genomsnitt på 11 procent för alla yrken.
 • De flesta aktuärer bor och arbetar i nordöstra (Manhattan är en finansiell kapital) och i Mellanvästern, där många stora företag har sitt huvudkontor.
 • Aktuarier arbetar i försäkringsbranschen, för privata företag, myndigheter eller som oberoende konsulter. Valet är ditt.


Vanliga lärandesultat

Wartburg College är ett lärande samhälle byggt på en integrerad läroplan, en mängd olika inlärningsfokuserade samkursprogram och avsiktliga möjligheter till reflektion och diskussion.

Dessa resultatutlåtanden definierar förväntningarna hos en Wartburg-utbildning och ger de riktmärken mot vilka kollegiet håller sig ansvarigt.

 • Bred och integrerad kunskap: Studenterna demonstrerar en bredd av kunskap och förmågan att göra kontakter inom en rad olika discipliner.
 • Djup och distinkt kunskap: Studenterna kommer att visa djup kunskap och förmåga att använda och tillämpa de särpräglade metoderna och formerna för undersökning inom ämnesområdet för den akademiska majoren.
 • Samarbete: Eleverna ska arbeta effektivt i samarbete med andra, vara respektfulla och civila gentemot andra.
 • Etik och förlovning: Eleverna formulerar de sätt på vilka tro och etik informerar sina beslut, handlingar och engagemang som medlemmar i samhället.
 • Kommunikation: Eleverna kommer att kommunicera effektivt och korrekt i skrift och tal.
 • Kulturell kompetens: Eleverna ska visa förmåga att på lämpligt sätt, respektera och effektivt kommunicera och arbeta med människor med olika bakgrund och perspektiv.


Krav

19 högskolepoäng:

 • AC 121 Principer för redovisning I
 • BA 325 Business Communication eller
 • EN 325 Business Communication
 • BA 334 Business Finance
 • BA 365 Principer för försäkring
 • BA 480 Finansiell Modellering
 • CS 110 Introduktion till informationssystem
 • CS 120 Introduktion till datorer och programmering
 • EG 117 Principer för makroekonomi
 • EG 118 Principer för mikroekonomi
 • EG 342 finansiella marknader och moderna pengar
 • EC 401 Econometrics
 • MA 250 Tillämpad Calculus
 • MA 251 Grundläggande Differential Calculus
 • MA 252 Grundläggande Integral Calculus
 • MA 255 Multivariabel Calculus
 • MA 301 linjär algebra
 • MA 313 Matematisk sannolikhet och statistik
 • MA 314 Statistiska tillämpningar
 • MA 316 Aktuariell matematik

En kurskredit från:

 • BA 460 Senior Seminarium i Business
 • EG 461 Examensarbete I och
 • EG 462 Examensarbete II
 • MA 461 Perspektiv i matematik
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The liberal arts education you will receive at Wartburg allows you to not only gain the skills required from your chosen field of study, but also the critical thinking skills required to explore the e ... Läs mer

The liberal arts education you will receive at Wartburg allows you to not only gain the skills required from your chosen field of study, but also the critical thinking skills required to explore the ethics of decision-making and community engagement, effective communication, cultural competence, and collaboration. Läs mindre