Read the Official Description

BA i marknadsföring

Denna grad har två huvudsyften:

&nbsp

För att ge en stabil grund i principerna för marknadsföring av betydelse för de professionella normerna i Chartered Institute of Marketing


Att förbereda eleverna för en rad olika roller inom marknadsföring: produktchef, Brand Manager, reklam verkställande

&nbsp

Centrala moduler kommer att etablera din förståelse för marknadsföring teori och praktik och även utveckla andra viktiga förmågor som krävs av näringslivsorganisationer: IT-kompetens, kommunikativ kompetens, analytisk förmåga. Delkurser gör att du kan fokusera på specifika områden av marknadsföring som berör ett visst yrkesval.

&nbsp

När du uppgraderar kommer du att kunna:

  • Visa en övergripande förståelse av marknadsföring teori
  • Analysera strategisk marknadsbeteende
  • Förstå principerna och ansvar för andra ledningsfunktioner, inklusive mänskliga resurser och redovisning och finansiering
  • Visa en verklig medvetenhet och förståelse av samtida globala affärsfrågor

På en mer praktisk nivå kommer du att kunna:

  • Tillämpa relevanta tekniker för attidentifiera och utnyttja möjligheter på marknaden
  • Utarbeta lämpliga marknadsföringsmål runt kundförvärv och behålla
  • Planera och genomföra forskningsprojekt
  • Kommunicera effektivt resultat på alla nivåer bör publiken

&nbsp

Denna kurs ger en god balans mellan akademisk och yrkesinriktad innehåll. Det handlar om att leverera en god grund inom marknadsföring och management teori och samtidigt förbereda dig för en framgångsrik karriär.

&nbsp

Det odlar också den intellektuella kapaciteten så att du kan fortsätta att utveckla och hålla jämna steg med en föränderlig omvärld.

Denna kurs är
Startdatum
Aug. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline

Aug. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum