BA i filosofi

Allmänt

Programbeskrivning

Filosofi engagerar och analyserar kritiskt de ständiga frågorna om mänskliga erfarenheter, såsom kunskapens art, mening, resonemang, moral, världens karaktär, Gud, frihet, mänsklig natur, rättvisa och historia. Filosofin är således betydelsefull för alla som vill leva och agera på ett reflekterande och kritiskt sätt. Vidare utvecklar filosofins student kritisk resonemang, intelligens i textanalys och övertygande skrivkunskaper som är användbara för tillämpning inom alla discipliner och karriärer.

Filosofi, allmänt definierad, är den systematiska undersökningen av några av problemen med mänsklig existens. Dessa problem är sådana som inte kan hanteras av vetenskapens metoder, och de vars strukturer är grundade på rationellt argument. I den bemärkelsen har filosofins studie, genom den breda humanistiska bakgrunden som den ger, alltid varit en nödvändig, kanske den viktigaste ingrediensen i en liberal utbildning.

Utveckling av förmågor att reflektera, analysera och tänka kritiskt, vilket är resultatet av filosofins studie, gör det möjligt för studenten att förstå och korrelera alla insikter som erhållits från andra discipliner. De varierade perspektiv som filosofin ger, från fältet religion, etik, politik och konst, vägleda studenten i hans eller hennes sökande efter en sund känsla av värderingar. Samtidigt lägger filosofin särskild tonvikt på betydelsefrågor, från språkliga uttryck till livet, och kräver att man motiverar påståenden från kunskap från vilken som helst källa.

Programmets primära mål är att bidra väsentligt till universitetsstudentens liberala utbildning, för att förbereda majors för avancerade studier inom sitt valda område och att hjälpa studenterna i sina olika framtida yrkesverksamheter genom att bekanta sig med tillämpad filosofi.


Lärandekrav

Obligatoriska kurser

1. Filosofins kurser omfattar PHIL 222: Historien om den gamla filosofin, PHIL 231: Medievalfilosofins historia, PHIL 241: Historien om modern filosofi, PHIL 390: Klassisk politisk teori, PHIL 391: Modern politisk teori.

2. Samtida filosofi kurser inkluderar PHIL 332: Samtida filosofi, PHIL 362: Juridisk filosofi, PHIL 364: Kritisk rasteori, PHIL 365: Miljömässig etik, PHIL 367: Postkolonialism, PHIL 370: Rethinking Race and Gender, PHIL 373: Avancerad feministisk filosofi, PHIL 392: Samtida politisk teori.

3. Ett av följande: PHIL 393: Seminarium i etik, PHIL 394: Seminarium i epistemologi, PHIL 395: Seminarium i metafysik, PHIL 396: Seminarium i filosofins historia, PHIL 397: Seminarium i social och politisk filosofi.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Northeastern’s diverse academic offerings, student population and learning opportunities are just a few of the reasons NEIU is a unique and vibrant place to earn a degree. Our mission, vision, values ... Läs mer

Northeastern’s diverse academic offerings, student population and learning opportunities are just a few of the reasons NEIU is a unique and vibrant place to earn a degree. Our mission, vision, values and support services are all here to help you reach your full potential. We invite you to take a closer look at our programs. We look forward to discussing your options with you. Läs mindre