B.Eng. i nano teknik

Allmänt

Programbeskrivning

Globaliseringen innebär konkurrens på den internationella arenan i alla aspekter av verksamheten. Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är särskilt drabbade av strävan att hitta de billigaste leverantörerna och mest kunniga arbetare. Endast företag eller nationer som tar full nytta av avancerad teknik är väl rustade för att möta behoven hos 21-talets konsumenter. Nanoteknologi är ett av sådana framsteg som kan, och kommer, påverkar samtliga tillverkningssektorer: från tung industri till små, från bil och petrokemi till textil och kläder. De i tjänstebranscherna därför måste hålla jämna steg med utvecklingen inom nanoteknologi för att kunna förse sina kunder med de mest banbrytande och effektiva lösningar, såsom nanochip lösningar på biomedicinska och telekommunikationstjänster.

Nanotekniken kan användas i nästan alla branscher och kan öka ett lands konkurrenskraft. I vissa branscher är nanoteknik ett medel för överlevnad. Trots den framstående hotet att bli kvar, många företag eller nationer kan inte skörda den fulla potentialen av nanoteknik på grund av sin tvärvetenskapliga och stora investeringar som deltar i forskning och utveckling. Vår nano-engineering program är en sådan investering och är verkligen tvärvetenskapligt, eftersom det ingrains hos eleverna grunderna (fysik, kemi och biologi) och tillämpas (elektriska, kemiska och materialteknik). De flesta av dagens vetenskap och ingenjörsutbildningar är mycket fragmenterad, med lite samarbete mellan avdelningarna, vilket resulterar i forskare som är alltför teoretisk sinnade eller ingenjörer som är svaga i vetenskaperna. Den ökade kunskapsbasen och färdigheter som krävs för att konkurrera medelvärdet att ingenjörerna ha starkare fundamenta i vetenskaperna och forskarna måste ha mer praktisk erfarenhet. Nano-engineering program är sålunda formulerad för att överbrygga den resursbristen av de två.

Nano-teknik Programmet syftar till att producera studenter som är kunniga inom kemiska, elektriska och materialteknik som är de grundläggande byggstenarna i nanoteknik. Efter utbildningen kommer eleverna att vara en unik och viktig personalpool som kan utveckla många tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och ta med dem till nästa nivå. Exempel på branscher som kräver ingenjörer med nanotekniska färdigheter inkluderar kemiska, medicinska, biomedicinska, elektriska och elektronik, jordbruk och textil och kläder. Studenterna kommer att ha problemlösning och analytisk förmåga som är typiska för ingenjörer och samtidigt har en djup förståelse för vetenskap och material, särskilt sådana med storlekstabellen i nano-meter. Dessa kommer att vara nödvändigt för att ge industrin med lösningar som är nya och bättre än befintliga.

Nano-teknik Programmet syftar till att tillgodose industrins behov av ingenjörer som är insatta i de olika aspekterna av nanoteknik. De som examen från programmet kan räknas på av nästan alla som är inblandade i högt förädlingsvärde tillverkning och de flesta tjänsteleverantörer i högteknologiska industrier att hjälpa dem att få en hållbar konkurrensfördel. De utexaminerade från detta program kan åberopas för deras starka vetenskapliga rön, praktisk ingenjörskonst och effektiv förvaltning färdigheter som krävs för att leda organisationer i den ständigt ökande konkurrensutsatt värld.

Senast uppdaterad Dec 2016

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Thailand’s first institution of higher learning officially came into being in March 1917. The groundwork and preparation, however, took place more than a century ago. The worldwide economic, social an ... Läs mer

Thailand’s first institution of higher learning officially came into being in March 1917. The groundwork and preparation, however, took place more than a century ago. The worldwide economic, social and political changes in the late nineteenth century contributed to Siam’s decision to adapt in order to avoid being colonized by Western powers (“Siam” became “Thailand” in the year 1939). Läs mindre