Kandidatexamina, BA-, BSc-, BBA-grader

Det finns tre slags examina som studenter på kandidatprogram kan tilldelas, beroende på deras studieområde. En naturvetenskaplig eller teknisk kandidatexamen tilldelas vanligtvis efter studier i ämnen så som matematik, teknik, biologi, kemi, fysik, datavetenskap, samt juridik och affärsverksamhet. En humanistisk kandidatexamen är förknippad med humaniora; litteratur, språk, historia, samt med samhällsvetenskap, såsom antropologi, sociologi, ekonomi, psykologi och internationella relationer. En kandidatexamen i affärsadministration är förknippad med fördjupningsämnen som bokföring, finans, ekonomi och bankväsen.

Mängden olika kandidatexamina på BA-, BSc- och BBA-program kan vara överväldigande - men låt inte det hindra dig! Börja leta genom att titta på de mest populära programmen som anges nedan.

Nyligen tillagda kandidatprogram


The University of Law Undergraduate Programmes

BA (Hons) kriminologi

December 14, 2018
Vår BA (Hons) kriminologi * är en treårig examen, riktad mot studenter som söker arbete i antingen straffrättssektorn eller tillhörande områden. Det finns en hög nivå av ansikte mot ansikteundervisning som levereras av att utöva kriminologer.

University of Central Missouri

Kandidat i sociologi (BA)

December 13, 2018
Studien av sociologi kan hjälpa eleverna att bättre förstå den omväxlande världen runt dem. Ämnen som diskuteras i sociologiklasser är massskyddsförmåga, rikedom och fattigdom, kulturens inverkan på våra dagliga liv, våld i hemmet, utbildningssuccé och byråkrati. Elever som är med i sociologin kommer att hitta en mängd olika yrken för vilka de är förbe… [+]redda, inklusive ledning, forskning och sociala tjänster. [-]

Universitet i Sverige

Ändra plats

Att ta en kandidatexamen

Det finns ett många fördelar med att ta en kandidatexamen - inte minst för att förbättra sina framtida lön. Programmets längd och kostnad varierar beroende på både universitetet och på vilket sorts kandidatprogram det är tal om. Kandidatprogram avslutas vanligtvis med att man erhåller en av två huvudsakliga typer examina: Bachelor of Arts-examen (filosofie kandidatexamen) eller Bachelor of Science-examen (teknologie kandidatexamen).

Översikt över kandidatprogram
Studenter som börjar på ett kandidatprogram av amerikansk typ kommer vanligtvis tillbringa de första två åren med att ta grundläggande, allmänna kurser. Den andra halvan av kandidatprogrammet fokuserar på utvalda fördjupningsämnen som studenten väljer. Saker som påverkar hur lång tid det tar att fullföra en kandidatexamen inkluderar om det rör sig om ett traditionellt 4-års campus-baserat program eller ett nätbaserat program, som kan reducera tiden till två eller tre år. Andra faktorer är om studenten tar lektioner på heltid eller deltid. Medan heltidsstuderande vanligtvis har 12 till 18 så kallade "credits" per termin för att garantera att hinna slutföra sin kandidatexamen på fyra år, kan deltidsstuderande använda allt från fem till åtta år, beroende på vilka regler skolan har. De som är lite äldre och som kanske har några års arbete bakom sig kan erfara att nätbaserade kandidatprogram är mer flexibla och praktiska. Dessa studenter behöver kursscheman som kan anpassas till deras livsstil och förpliktelser, i stället för den traditionella studenttillvaron som kräver att studenterna befinner sig på specifika platser på bestämda tider. Nätbaserade kandidatprogram erbjuder också ofta accelererade alternativ, som gör det möjligt att slutföra studierna och ta sin examen på ungefär halva tiden det tar på ett traditionellt fyraårigt kandidatprogram.

Olika slags kandidatexamina: Bachelor of Arts (humanistisk), Bachelor of Science (naturvetenskaplig), och Bachelor in Business Administration (affärsinriktad)
Studenterna kan välja mellan två huvudsakliga kandidatexamina: humanistisk eller samhällsvetenskaplig (Bachelor of Arts, BA) eller naturvetenskaplig (Bachelor of Science, BSc).

En humanistisk kandidatexamen är:

 • Bäst lämpad för studenter som är intresserade av den flexibilitet som de fria konsterna erbjuder inom interdisciplinära studier, med många valbara ämnen.
 • Bäst lämpad för studenter som planerar att fokusera på litteratur, kommunikation och språk, humaniora, samhällskunskap, antropologi, psykologi, sociologi, ekonomi och internationella relationer.

En naturvetenskaplig kandidatexamen är:

 • Bäst lämpad för studenter som är intresserade av mer intensiva studier för en karriär som exempelvis ingenjör, lärare, forskare, jurist, eller företagare.
 • Bäst lämpad för studenter som har tänkt fokusera på matematik, IT, teknologi, ingenjörskonst, biologi, kemi och fysik.

Inom ramarna för båda sorters program kan studenterna också välja en fördjupning. Det finns omkring två dussin eller fler möjliga fördjupningsområden, men de här 10 är särskilt populära:

En så kallad "Bachelor of Business Administration" är:

 • Bäst lämpad för studenter som arbetar med affärsverksamhet, och kan tas med många olika fördjupningar.
 • Bäst lämpad för studenter som har tänkt fokusera på företagsekonomi, ekonomi, finans, ledning, entreprenörskap och internationella relationer.

Vanliga allmänna kurser
Innan studenterna börjar med sina fördjupningar måste de vanligtvis gå en del grundläggande kurser, en del av studierna som också refereras till som "allmän utbildning", vars innehåll beror på vad varje specifik institution och program kräver. Bland dessa grundläggande, allmänna kurser finner man bland annat följande kategorier:

 • Konst och humaniora, bland annat konst- och musikuppskattning, samt drama, språk, litteratur, filosofi och religion.
 • Beteende- och samhällsvetenskap, inklusive psykologi och sociologi.
 • Biologi och fysik.
 • Datavetenskap, inklusive grundläggande datorapplikationer och nätbaserade forskningstekniker.
 • Språk och kommunikation, inklusive skrivteknik och vetenskapligt skrivande, litteratur och kommunikationsmedia.
 • Historia och civilisation.
 • Matematik, bland annat allmän och diskret matematik.
 • Filosofi och aktuella frågor.
 • Affärsverksamhet, ekonomi och ledning.

Fördelarna med att ta en kandidatexamen
När man överväger att ta en kandidatexamen bör man tänka på den tid, ansträngning och de pengar man måste investera. De som leker med tanken att börja studera, eller att återvända till universitetet, borde överväga följande fördelar:

 • Många arbetsgivare anser nu att en kandidatexamen är obligatorisk för nybörjarpositioner inom en mängd olika yrken och branscher.
 • De som har en kandidatexamen förbättrar sina möjligheter att främja sin karriär och få en fördel i anställningsprocessen jämfört med dem som inte har kandidatexamen.
 • Inom en del ämnesområden är det extra hög efterfrågan och dessa fortsätter att växa snabbare än genomsnittet, enligt the Bureau of Labor Statistics (BLS). De som har en kandidatexamen kan få en stor fördel i konkurrensen på områden som exempelvis hälsovård, utbildning och teknik.
 • Med en kandidatexamen ökar chanserna för en bättre lönenivå. Till exempel poängterade the U.S. News University Directory en rapport från 2012, gällande amerikanska studenter, hur viktigt det är att i alla fall ta en fyraårig examen: "Amerikaner med en fyraårig examen kan förvänta sig att tjäna 64 % mer än de som inte har eftergymnasial utbildning."

Kostnaderna för en kandidatexamen
Utbildning, som så mycket annat, är dyrt. Stigande undervisningskostnader, samt kost och logi eller pendlingskostnader, och dyra läroböcker bidrar alla till att göra universitetsstudier till en ekonomisk utmaning. Men investeringen i tid, pengar och ansträngning kommer säkert att vara värt det i längden. Lyckligtvis är många studenter berättigade någon form av studiestöd för att täcka en betydande del av sina kostnader. Beroende på var en student bor kan studielån eller annat ekonomiskt stöd vara essentiellt

Att studera eller inte studera?
Tanken på att skuldsätta sig med studielån och investera pengar, tid och ansträngning i sina studier kan verka skrämmande. Men i dagens värld är högre utbildning nästan en nödvändighet för att lyckas. Slutligen är det upp till varje individ att avgöra om han eller hon vill och kan ta en kandidatexamen.